“ดร.ทองอยู่ ” ข้องใจ ทำไมเงินกองทุนน้ำมันโอนไปคลัง 2 หมื่นกว่าล้าน

0
48

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.65 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดสัมมนาหัวข้อ “ทางรอดปากท้อง ทางออกเศรษฐกิจฝ่าคลื่นโควิด:โอกาสหรือความเสี่ยง” ณ ห้อง Convention Hall อาคารศูนย์การเรียนรู้ อาคาร D สถานีโทรทัศน์ไทยทีบีเอส(THAI TBS) จัดโดยผู้อบรมหลักสูตร ผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก) รุ่นที่ 10 และสถาบันอิศรา

โดยมีวิทยากร ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ประธานที่ปรึกษาสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ดร.สมชัย จิตสุชน ผอ.วิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง TDRI (ผ่านระบบZoom) มาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย(THA) ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้าง ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย(ECON THAI) และ ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผอ.สำนักเศรษฐกิจมหาภาค โฆษก สนง.เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 100 คนในห้องประชุมและผ่านระบบ ออนไลน์ในทุกระบบทั่วประเทศ

ดร.ทองอยู่ กล่าวตอนหนึ่งระหว่างสัมมนาว่า “บทบาทอำนาจหน้าที่ของกองทุนน้ำมันคือการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมัน กองทุนต้องมีความชัดเจน ใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ ทำไมเงินกองทุนที่โอนไปที่กระทรวงการคลังสองหมื่นกว่าล้าน ไม่โอนกลับมาที่กองทุนพลังงาน แต่กลับกู้เพิ่มเรื่อย ๆ เมื่อโครงสร้างราคาไม่เป็นธรรม คุณต้องทำให้กองทุนสองกองทุน (กองทุนน้ำมันและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน) ให้โปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน”

อย่างไรตาม ณ วันนี้น้ำมันเป็นปัจจัยต้นทุนที่ความจำเป็นต่อทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะต้นทนด้านโลจิสติกส์ น้ำมันทุกชนิดเป็น Need ที่กล่าวได้ว่าตั้งแต่เช้ายันเข้านอนล้วนแล้วแต่ต้องการใช้น้ำมันทั้งนั้น ดังนั้น ในช่วงวิกฤตซ้อนวิกฤตรัฐบาลควรปรับโครงสร้างราคาน้ำมันทั้งหมด ประกอบกับมีการพูดถึงมากกับคำว่า “ทุนธุรกิจพลังงาน” และ”ทุนพลังงาน” สองตัวนี้เป็นเงาดำทะมึนแอบอยู่ด้านหลัง เป็นเหตุทำให้ทุนน้ำมันเบี่ยงเบน ประชาชนรู้สึกไม่เป็นธรรม เราในฐานะผู้บริโภคจึงต้องการราคาน้ำมันที่เป็นธรรม