กทท.ชะลอขึ้นค่าเช่าอาคารพาณิชย์บรรเทาความเดือดร้อนผู้เช่าจากสถานการณ์ COVID-19

0
33

กทท.ชะลอปรับขึ้นค่าเช่าอาคารพาณิชย์บรรเทาความเดือดร้อนผู้เช่าจากสถานการณ์ COVID-19 ขยายระยะเวลาออกไปอีก 6 เดือนจากเดิมตั้งแต่ 1 ก.ค.65 เป็นต้นไปเป็นตั้งแต่ 1 ม.ค.66 ย้ำผู้เช่าที่รับสิทธิ์ต้องชำระค่าเช่าตามกำหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยไม่ให้มีการค้างชำระค่าเช่าแต่อย่างใด

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของผู้เช่าอาคารพาณิชย์นอกเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) กทท.จึงมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบ โดยคณะกรรมการ กทท. มีมติเห็นชอบให้ชะลอการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าอาคารพาณิชย์บริเวณนอกเขตรั้วศุลกากร ทกท. จำนวน 1,186 ห้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เช่าอาคารพาณิชย์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ที่ยังคงระบาดอยู่ในปัจจุบัน

โดยขยายระยะเวลาออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป เป็นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ผู้เช่าที่ได้รับสิทธิ์จะต้องชำระค่าเช่าเป็นไปตามกำหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยไม่ให้มีการค้างชำระค่าเช่าแต่อย่างใด