ทช.เผยสร้างสะพานข้ามทางรถไฟเส้น ชบ.3022 จ.ชลบุรี คืบหน้ากว่า 60%

0
16

ทช.สร้างสะพานข้ามทางรถไฟเส้น ชบ.3022 จ.ชลบุรี แก้ปัญหาอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน เพิ่มความปลอดภัยประชาชน รองรับรถไฟทางคู่ในอนาคต ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คืบหน้ากว่า 60 % คาดแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2565 นี้

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.3022 แยก ทล.315 – บ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการที่อยู่บนถนนที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟ มีปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งนี้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในระยะยาวให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย

รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ของกระทรวงคมนาคม ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.3022 แยก ทล.315 – บ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 189.230 ล้านบาท มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+722 บริเวณจากทางแยกบ้านเก่าไปตามถนนทางหลวงชนบทสาย ชบ.3022 และไปสิ้นสุดโครงการประมาณ กม.ที่ 1+728 บริเวณบ้านหนองตำลึง แยก ทล.315 โดยก่อสร้างเป็นสะพานข้ามทางรถไฟ จำนวน 2 ช่องจราจร มีความกว้างพื้นสะพานรวมไหล่ทาง 9 เมตร ความยาวสะพาน 360 เมตร โครงสร้างพื้นสะพานเป็นคานคอนกรีตรูปกล่องแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป และก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานเป็นถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเท้า ความยาวรวมสองฝั่ง 646 เมตร นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบระบายน้ำ เครื่องหมายจราจรและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอีกด้วย