‘เบสท์ โลจิสติกส์-วิทยาลัยจีนชั้นนำ’ต่อยอดนักศึกษาเปิดศูนย์ฝึกอาชีพไร้พรมแดน

0
40

บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัย Hebei Jiaotong Vocational and Technical College เปิดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพไร้พรมแดนด้านโลจิสติกส์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติ (นักศึกษาชาวจีน) เข้ามาฝึกงานที่ เบสท์ ประเทศไทย นายเจสัน เชียน ผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประธานกรรมการ บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เบสท์ฯ ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาและมุ่งสร้างโอกาสให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะก้าวเข้ามาเป็นกำลังสำคัญต่อธุรกิจโลจิสติกส์ ด้วยการเปิดบริษัทฯ ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านโลจิสติกส์ที่ไม่ใช่แค่นักศึกษาไทย แต่ยังมุ่งเน้นเปิดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ไร้พรมแดน ให้นักศึกษาต่างประเทศเข้ามาดูศึกษาดูงานและฝึกอบรมงานด้านโลจิสติกส์ของเบสท์ฯ ทั้งในส่วนธุรกิจรับ-ส่งพัสดุด่วน BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) และธุรกิจการจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร BEST Supply Chain (เบสท์ ซัพพลายเชน) เพราะเราเชื่อว่าการได้สัมผัสถึงกระบวนการทำงานในพื้นที่จริง จะช่วยให้นักศึกษานำความรู้ไปต่อยอดและได้รับโอกาสที่มากขึ้นในอนาคต”