คมนาคมผุด 2 เมกะโปรเจ็กต์ แก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่ รฟท.

0
30

มนาคมเปิดพื้นที่กลางเมือง “ มักกะสัน-พหลโยธิน”สร้างที่อยู่อาศัยแนวสูง หวังแก้ปัญหาให้คนจน มีรายได้น้อย-บุกรุกที่รถฟได้เช่าราคาถูก

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ ที่ดินในพื้นที่ของหน่วยงานกระทรวงคมนาคมว่า ในส่วนของผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) นั้น ทาง รฟท.จะแก้ไขด้วยการก่อสร้างอาคารแนวสูงเพื่อให้ชุมชนเช่าอยู่อาศัยในราคาสำหรับผู้มีรายได้น้อยจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พื้นที่รองรับบริเวณริมบึงมักกะสัน ประมาณ 7 ไร่ 2 งาน มีผู้ประสงค์เข้าร่วมฯ 5 ชุมชน 271 ครัวเรือน และโครงการพัฒนาพื้นที่ย่านพหลโยธิน เขตบางซื่อ และย่าน กม.11 เขตจตุจักร พื้นที่รองรับบริเวณนิคมรถไฟ กม.11 (ริมถนนกำแพงเพชร 2) ประมาณ 6 ไร่ 2 งาน ทั้งนี้มีผู้ประสงค์เข้าร่วมฯ 3 ชุมชน 296 ครัวเรือน ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้ออกแบบอาคารที่อยู่อาศัย 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร พื้นที่ห้องพักขนาด 28.5 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 3,000 บาท/เดือน และห้องพักขนาด 34.6 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 4,000 บาท/เดือน รองรับชุมชนในแต่ละพื้นที่ จำนวน 315 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 630 ครัวเรือน

อย่างไรก็ตามได้มอบให้ รฟท. ประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาว่าการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยบริเวณริมบึงมักกะสัน จะต้องทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือไม่ โดย กคช. จะดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชนอีกครั้ง เพื่อให้รูปแบบของการพัฒนารวมทั้งอัตราค่าเช่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด

นอกจากนี้ในที่ประชุมฯ ยังได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ และเห็นชอบให้ดำเนินงานตามแผนงานที่เสนอ จำนวน 20 เรื่อง แบ่งเป็น รฟท. 16 เรื่อง และ ทล. 4 เรื่อง อาทิ กรณีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟสายสีแดง ช่วงชุมทางตลิ่งชัน – ศิริราช กรณีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนครราชสีมา – หนองคาย กรณีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี – หาดใหญ่ – สงขลา กรณีการแก้ไขปัญหาพื้นที่เช่าชุมชนหนองยวน จ.ตรัง กรณีการคิดอัตราค่าเช่าใหม่ให้เป็นไปตามอัตราค่าเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยของชุมชนพระราม 6 เขตบางซื่อ กรณีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางด่วนยกระดับพระราม 2 – วังมะนาว ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร กรณีที่ดินทางหลวงทับที่ดินทำกิน หมู่ที่ 8 บ้านดอนโป่ง ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร กรณีโครงการก่อสร้างสะพานรถยนต์ โครงการระบายน้ำแม่น้ำตรัง ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรังกรณีโครงการก่อสร้างสำนักงานแขวงการทาง ชุมชนสะพานร่วมใจ