ขอเถอะ!ขนส่งฯวอนสิงห์รถบรรทุกงดวิ่ง-ใช้รถเปล่าตั้งแต่11-17เม.ย.65 หวังให้ถนนคล่องตัว

0
20

ขนส่งฯวอนสิงห์รถบรรทุกเลี่ยงขนส่งสินค้าและงดใช้รถเปล่า ตั้งแต่11 – 17 เม.ย.65 เพื่อให้ถนนทุกเส้นทางคล่องตัวและปลอดภัยตลอดเทศกาลสงกรานต์ 2565 ชี้กรณีจำเป็นต้องวิ่งเลนซ้ายสุดเท่านั้น พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับห้ามสิบล้อขึ้นไปวิ่งใน 7 ถนนสายหลัก

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ขอความร่วมมือ สมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุก และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง และรถบรรทุกส่วนบุคคล เพื่อให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว โดยคาดการณ์ว่าจะมีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจวัตถุอันตราย และบริษัทต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบการดังกล่าวพร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อให้การสัญจรในทุกเส้นทางเป็นไปอย่างอย่างสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 กรมการขนส่งทางบกตั้งเป้าหมายต้องการให้อุบัติเหตุจากรถบรรทุกลดลงน้อยที่สุด เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุกับรถบรรทุกแต่ละครั้งมักปรากฏความรุนแรงมากกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถลักษณะอื่น ซึ่งหนึ่งในมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุดังกล่าว คือ การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ โดยลดจำนวนรถบรรทุกที่ออกมาวิ่งในช่วง 11 – 17 เมษายน 2565 เท่าที่จำเป็น ส่วนการขนส่งอื่นที่ไม่สำคัญเร่งด่วน ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้รถในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ สำหรับสินค้าที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน สามารถขนส่งได้โดยวางแผนการขนส่งล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงก่อนสงกรานต์ หลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เช่น ในส่วนด้านตัวรถ คือ ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุก/รถลากจูง/รถพ่วงก่อนใช้งานทุกครั้ง สำหรับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ต้องใช้อุปกรณ์ยึดตรึงตู้คอนเทนเนอร์ (Twist Lock) ตลอดเวลาที่ทำการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ Global Positioning System (GPS) ในรถของตนเองให้ติดตามการใช้ความเร็วของรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องผ่าน Application DLT- GPS และแจ้งเตือนผู้ขับรถเมื่อพบว่ามีการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพื่อร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถทิ้งไว้บนไหล่ทาง ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รถให้เดินรถได้เฉพาะช่องเดินรถซ้ายสุดเท่านั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนปัญหาการจราจรติดขัด และปฏิบัติตามข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปเดินรถในถนนบางสาย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 คือ ถนนมิตรภาพทับกวาง-สีคิ้ว (ทล. 2) ถนนกบินทร์บุรี-ปักธงชัย (ทล. 304)  กบินทร์บุรี-วังนาเขียว ถนนบุรีรัมย์-อรัญประเทศ บายพาลเสาไห้ (ทล. 348) ถนนพหลโยธิน เข้าเมืองนครสวรรค์ (ทล. 1) กลางแดด-นครสวรรค์ ถนนรังสิโยทัย ปากน้ำโพ-บางม่วง (ทล. 117) ถนนพหลโยธิน เข้าเมืองสระบุรี (ทล. 1) และถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีงตะวันตก (ทล. 362) โดยต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ในส่วนผู้ขับรถให้ขับด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ มีสภาพร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย และไม่ขับรถเกินชั่วโมงทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ขับรถต้องเป็นศูนย์ (0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ไม่เสพสารเสพติดให้โทษหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท มีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตามประเภท หากผู้ประกอบการขนส่งหรือผู้ขับรถละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ กรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด