ขนส่งฯเผยผลตรวจเข้มรถ-พขร.7วันช่วงสงกรานต์ไม่พบผดส.เสียชีวิต

0
15

ขนส่งฯเผยผลตรวจเข้มความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถตลอด 7 วันการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่าง 11-17 เม.ย.65  พบรถโดยสารสาธารณะปลอดภัยไม่มีผู้โดยสารเสียชีวิตตลอดช่วงรณรงค์เข้มข้น

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึง ผลดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ตลอดระยะเวลา 7 วันของการเดินทาง ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 กรมการขนส่งทางบกยกระดับความเข้มข้นในการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะทุกคัน พนักงานขับรถทุกคน ณ จุดตรวจ Checking Point, Rest Area และสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด รวม 205 แห่งทั่วประเทศ กำชับเจ้าหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถตลอดเวลาการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้น ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีพบรถโดยสารไม่ปลอดภัย ไม่พร้อมใช้งาน หรือพบพนักงานขับรถมีสภาพไม่พร้อม หรือพบการกระทำความผิดดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด ทั้งปรับ พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ และต้องเปลี่ยนรถคันใหม่และพนักงานขับรถที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนทันที เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง และยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบการขนส่งใส่ใจในการตรวจสอบความปลอดภัยของตัวรถและความพร้อมของพนักงานก่อนการให้บริการ ส่งผลให้ผลการดำเนินมาตรการของกรมการขนส่งทางบกตลอด 7 วัน ที่ผ่านมา ไม่มีอุบัติเหตุในระบบการขนส่งสาธารณะที่ทำให้ผู้โดยสารที่มากับรถโดยสาธารณะเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ตลอดช่วงรณรงค์เข้มข้น

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินการตรวจเข้มความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถตลอด 7 วัน ของการเดินทางเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ซึ่งกรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเข้มข้น ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ ณ จุด Checking Point บนเส้นทางสายหลัก จุด Rest Area ใน 13 จังหวัด และที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด รวมทั้งหมด 205 แห่งทั่วประเทศนั้น สามารถดำเนินการตรวจความพร้อม รถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวนทั้งสิ้น 74,439 คัน แบ่งเป็น การตรวจก่อนออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด จำนวน 44,917 คัน ตรวจความพร้อม ณ จุด Checking Point จำนวน 19,815 คัน และการตรวจความพร้อม ณ จุด Rest Area จำนวน 9,707 คัน พบข้อบกพร่อง จำนวน 27 คัน สั่งเปลี่ยนรถคันใหม่ทันที 10 คัน จากการตรวจระหว่างทาง ณ จุด Checking Point และสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อให้สามารถให้บริการต่อได้ด้วยความปลอดภัยส่วนการตรวจความพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 74,439 ราย มีความพร้อมในการให้บริการทุกราย ไม่พบพนักงานขับรถที่มีชั่วโมงการขับรถเกินกฎหมายกำหนด

ในส่วนของผลดำเนินการติดตามตรวจสอบการเดินรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยระบบ GPS Tracking ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ตรวจจับความเร็วของรถทั้งสิ้น จำนวน 430,484 คัน พบการใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด จำนวน 679 คัน ส่วนการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์ในเส้นทางสายหลักและสายรองที่มุ่งหน้าออกจากกรุงเทพมหานคร ตรวจจับความเร็วของรถทั้งสิ้น จำนวน 12,811 คัน พบการใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด จำนวน 109 คัน ทุกกรณีได้ประสานผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระงับการใช้ความเร็วและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป สำหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 (ชั่วคราว) พบว่ามีการแจ้งปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ จำนวน 174 เรื่อง โดย 3 เรื่องที่ได้รับการร้องเรียนสูงสุด คือ ไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถ ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว และแสดงกิริยาวาจาหรือแต่งกายไม่สุภาพ กรมการขนส่งทางบกได้เร่งติดตามตัวผู้ถูกร้องเรียนมาดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 พบว่าผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการสถานีขนส่ง ผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่ง รวมถึงผู้โดยสารทุกคนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผ่านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง เพื่อร่วมกันป้องกันโควิด-19 เป็นไปตามที่เป้าหมายที่กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกคน “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”