การรถไฟฯเปิดหวูดขบวนชานเมืองบ้านแหลม-แม่กลองเพิ่ม4ขบวน ดีเดย์1มิ.ย.เป็นต้นไป

0
53

การรถไฟฯเปิดให้บริการขบวนชานเมืองเส้นทางบ้านแหลม-แม่กลองพิ่ม 4 ขบวน รองรับความต้องการเดินทางของประชาชนที่มากขึ้น หนุนขบวนรถให้บริการรวม 198 ขบวนต่อวัน เริ่ม 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นภายหลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 และเปิดเรียนแบบ ON SITE การรถไฟฯ จึงได้เปิดให้บริการขบวนรถชานเมืองในเส้นทางสายบ้านแหลมแม่กลอง เพิ่มเติม จำนวน 4 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ประกอบด้วย ขบวนรถชานเมืองที่ 4381/4382 , 4385/4384  บ้านแหลม – แม่กลอง – บ้านแหลม

ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป การรถไฟฯ จะมีขบวนรถให้บริการรวม 198 ขบวนต่อวัน โดยแบ่งเป็นขบวนรถเชิงพาณิชย์ 54 ขบวน ขบวนรถเชิงสังคมเปิดให้บริการ 144 ขบวน  และแบ่งตามเส้นทางได้เป็นสายเหนือ 36 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 46 ขบวน  สายใต้ 50 ขบวน สายตะวันออก 24 ขบวน สายมหาชัย 34 ขบวน และสายแม่กลอง 8 ขบวน

นายเอกรัช กล่าวเพิ่มว่า นอกจากนี้การรถไฟฯ ยังมีแผนทยอยปรับเพิ่มการเดินรถให้สอดรับกับความต้องการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับให้ฝ่ายการช่างกลหมั่นตรวจเช็คและเร่งปรับปรุงหัวรถจักร และตู้โดยสาร เพื่อนำมาเปิดให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ

อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศจะลดลง แต่การรถไฟฯ ยังให้ความสำคัญต่อมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขควบคู่กัน โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชันไทยชนะก่อนและหลังใช้บริการ หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ  ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน โดยผู้ที่ต้องการเดินทาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย