ทช.เปิดใช้สะพานข้ามคลองคุดด้วน เสริมศก./ท่องเที่ยว/ขนส่ง เชื่อมนครศรีฯ-สุราษฎร์ฯ-ตรัง

0
78

กรมทางหลวงชนบท (ทช.)เปิดใช้สะพานข้ามคลองคุดด้วน ฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว/ขนส่ง เชื่อมนครศรีธรรมราช – สุราษฎร์ธานี – ตรัง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท(ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ดำเนินโครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ สาย นศ.047 สะพานข้ามคลองคุดด้วน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งสะพานข้ามคลองคุดด้วนตั้งอยู่ช่วง กม.ที่ 12+500 กว้าง 9 เมตร ยาว 80 เมตร และก่อสร้างถนนเชิงลาดสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร ความยาวเชิงลาดรวม 220 เมตร กว้าง 6 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร พร้อมทั้งได้ติดตั้งกล่องลวดตาข่ายบรรจุหิน (Gabion & Mattress) เพื่อป้องกันการกัดเซาะคอสะพานและบริเวณตลิ่ง รวมถึงมีการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ราวกันอันตรายและเครื่องหมายจราจร

ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งนอกจากสะพานดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาการเดินทาง บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แล้ว ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวน้ำตกหนานจล รวมทั้งให้ประชาชนสามารถเดินทางขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค พืชผลทางการเกษตร อาทิ ทุเรียน มังคุด ปาล์ม ยางพารา ฯลฯ ระหว่างตำบล อำเภอ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง ตลอดจนสามารถใช้เป็นเส้นทางลัด/เลี่ยง ระหว่างอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดตรัง หรือใช้เป็นเส้นทางขนานกับทางหลวงแผ่นดินได้อีกด้วย