รฟฟท. มอบรางวัลประกวดคลิปวิดีโอจากโครงการ “Smart Image & Smile Service” แก่สถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง

0
40

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่สถานีรถไฟฟ้าที่ชนะเลิศในการส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด จากโครงการยกระดับภาพลักษณ์ในการให้บริการ “Smart Image & Smile Service” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ อาคารสถานีกลางบางซื่อ

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารสถานีกลางบางซื่อ บริษัทได้จัดพิธีมอบรางวัล โครงการยกระดับภาพลักษณ์ในการให้บริการ “Smart Image & Smile Service” ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการให้บริการของพนักงานปฏิบัติการสถานีรถไฟฟ้าให้เป็นมาตรฐานสากล โดยให้แต่ละสถานีจัดทำผลงานคลิปวีดีโอการบริการความเป็นเลิศใน 8 ด้านของแต่ละสถานี คือ 1.ด้านความสามัคคี 2.ด้าน ความรวดเร็ว 3.ด้านความโปร่งใส 4.ด้านความปลอดภัย 5.ด้านความมีวินัย 6.ด้านความรอบคอบ 7.ด้านบริการด้วยใจ 8.ด้านตรงต่อเวลา โดยสถานีที่ได้คะแนนสูงตามเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัลรางวัลชนะการประกวดมีจำนวนทั้งสิ้น 8 สถานี จากทั้งหมด 13 สถานี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านความสามัคคี ได้แก่ สถานีบางซ่อน

2. ด้านความรวดเร็ว ได้แก่ สถานีดอนเมือง

3. ด้านความโปร่งใส ได้แก่ สถานีรังสิต

4. ด้านความปลอดภัย ได้แก่ สถานีหลักสี่

5. ด้านความมีวินัย ได้แก่ สถานีจตุจักร

6. ด้านความรอบคอบ ได้แก่ สถานีทุ่งสองห้อง

7. ด้านบริการด้วยใจ ได้แก่ สถานีกลางบางซื่อ

8. ด้านตรงต่อเวลา ได้แก่ สถานีหลักหก

ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่า โครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความมุ่งมั่นการปฎิบัติงาน และยกระดับการให้บริการของพนักงานปฏิบัติการสถานีรถไฟฟ้าให้เป็นมาตรฐานสากล