บขส.ย้ำไม่มีนโยบายขึ้นค่าโดยสาร ลั่นไม่หยุดเดินรถแม้น้ำมันแพง

0
32

บขส.รับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำมันแพง ย้ำไม่มีนโยบายเดินรถ-ปรับขึ้นค่าโดยสาร ลั่นพร้อมตรึงราคาค่าโดยสารเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยอมรับว่าได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการเดินรถ แต่ บขส. ไม่มีนโยบายหยุดเดินรถ และปรับขึ้นค่าโดยสาร เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้ บขส. ตรึงราคาค่าโดยสาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา บขส. ได้จัดการเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

โดยปัจจุบันเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 18 เส้นทาง ภาคเหนือ 14 เส้นทาง และภาคใต้ 15 เส้นทาง และในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 บขส. เตรียมเปิดให้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศ รวม 10 เส้นทางด้วย

ทั้งนี้ ภายหลังที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศและผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ประชาชนเริ่มกลับมาใช้บริการเพิ่มขึ้นประมาณ 30 % ส่วนประเด็นที่ผู้ประกอบการรถร่วมฯ ประกาศจะหยุดวิ่ง หลังแบกรับต้นทุนน้ำมันไม่ไหวนั้น จากการตรวจสอบจำนวนเที่ยววิ่ง พบว่ายังคงวิ่งให้บริการปกติ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในเดือนกรกฎาคมนี้ มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน