“ทช.-ขบ.”ตั้งด่านเข้มสายแบก-ควันดำบนถนนสาย อจ.3022 จ.อำนาจเจริญ

0
23

ทช.ร่วมกับ ขบ.ตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่บนถนนสาย อจ.3022 จ.อำนาจเจริญ คุมเข้มรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ป้องกันการชำรุดของพื้นผิวถนน พร้อมตรวจเช็คค่าควันดำ ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชน ตามนโยบายรมว.คมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ บูรณาการร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่บนถนนทางหลวงชนบทสาย อจ.3022 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 – บ้านพุทธอุทยาน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกไม่ให้น้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรการของกระทรวงคมนาคมและเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการป้องกันการชำรุดของพื้นผิวถนนในระยะยาว เพื่อให้ประชาชนเดินทางบนถนนทางหลวงชนบทได้อย่างสะดวกปลอดภัย ทั้งนี้ กรณีหากพบผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 61 วรรคหนึ่ง หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและอาจถูกริบรถบรรทุกที่ใช้ในการกระทำความผิดนั้นด้วย อย่างไรก็ตามหากพบเห็นรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

นอกจากนี้ ทช. และ ขบ. ยังได้ร่วมกันตรวจเช็คค่าควันดำจากท่อไอเสียของรถบรรทุกบนเส้นทางดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและลดฝุ่นละออง หรือ PM 2.5 ที่เกินกว่ามาตรฐานกำหนด อันจะส่งผลต่อสุขภาพและบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ของผู้ใช้เส้นทางอีกด้วย