ทล.ซูมภาพรวมจราจรช่วงหยุดยาว 13-17ก.ค.65 ปริมาณเข้า-ออกกทม.ทะลุกว่า5ล้านคัน

0
21

ทล.ซูมภาพรวมจราจรบนทางหลวงช่วงหยุดยาว 5 วันระหว่าง 13-17ก.ค.65 ปริมาณเข้า-ออกกทม.ทะลุกว่า5ล้านคัน แบ่งเป็นขาเข้า 2,587,404 คัน และขาออก 2,448,465 คัน ขาออก13 ก.ค.65 ทะลุสูงสุด 517,366 คันเพิ่มขึ้น 59%เทียบวันหยุดยาวช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปี64 ส่วนสถิติอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 212 ครั้งเสียชีวิต 35 ราย บาดเจ็บ 184 ราย

กรมทางหลวง (ทล.)กระทรวงคมนาคม โดย สำนักอำนวยความปลอดภัย และศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ (HTOC) รายงานสภาพจราจรในการเดินทางของประชาชน ช่วงวันหยุดยาว วันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา 2565 ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 บนถนนสายหลัก และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) จำนวน 10 เส้นทาง ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. พบว่า

ปริมาณการจราจร รวมทั้งสิ้น 5,035,879 คัน โดยแบ่งเป็นปริมาณจราจรขาเข้า 2,587,404 คัน และขาออก 2,448,465 คัน โดยวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เป็นวันที่มีปริมาณจราจรขาออกสูงสุด จำนวน 517,366 คัน และวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เป็นวันที่มีปริมาณจราจรขาเข้าสูงสุด 568,454 คัน ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาในปี 2564 และ 2563 พบว่า ช่วงวันหยุดต่อเนื่องปี 2565 มีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นจากช่วงวันหยุดต่อเนื่องปี 2564 ถึง 59% แต่ยังคงต่ำกว่าช่วงวันหยุดต่อเนื่องปี 2563 อยู่ 16%

ส่วนปริมาณรถที่ใช้ M6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา ช่วงปากช่อง – สีคิ้ว – ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กิโลเมตร ซึ่งเปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว ทิศทางเดียว (วันเวย์) สำหรับรถขาออกระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2565 และสำหรับรถขาเข้าระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2565 พบว่า ในช่วงที่เปิดให้บริการขาออก ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2565 มีปริมาณรถใช้ M6 รวมทั้งสิ้น 11,344 คัน โดยแบ่งเป็นลงช่วงสีคิ้ว 3,515 คัน ลงช่วงขามทะเลสอ 7,829 คัน สามารถแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ขาออก จากปากช่อง – สีคิ้ว ได้ 14% และจากสีคิ้ว – ขามทะเลสอ ได้ 9%

สำหรับช่วงที่เปิดให้บริการขาเข้า ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2565 มีปริมาณรถใช้ M6 รวมทั้งสิ้น 15,328 คัน โดยแบ่งเป็นเข้าใช้บริการจากขามทะเลสอ 2,927 คัน และเข้าใช้บริการจากสีคิ้ว 12,401 คัน สามารถแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ฝั่งขาเข้า จากขามทะเลสอ – สีคิ้ว ได้ 3% และจากสีคิ้ว – ปากช่อง ได้ 11%

นอกจากนี้ สถิติอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินช่วงวันหยุดต่อเนื่องดังกล่าว พบว่า มีการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 212 ครั้ง เสียชีวิต 35 ราย บาดเจ็บ 184 ราย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากขับรถเร็ว จำนวน 166 ครั้ง ส่วนยานพาหนะที่เกิดเหตุมากที่สุดคือรถปิกอัพ จำนวน 121 คัน ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับสถิติอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดต่อเนื่องปี 2564 พบว่า มีจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุลดลง 7% แต่มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 84% และมีจำนวนผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 35%