ทล.เร่งขยายถนนสายเศรษฐกิจ R3A คาดแล้วเสร็จพ.ย.นี้

0
77

ทล.เร่งขยายทางหลวง 1021  ตอน อ.เชียงคำ  จ.พะเยา-อ.เทิง จ.เชียงราย  4 ช่องจราจร ระยะทางรวม  37.019 กม.งบประมาณ 2,046 ล้านบาท รองรับถนนสายเศรษฐกิจ R3A เชื่อมโยงการคมนาคมกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง  คืบหน้ากว่า 80%  แล้วเสร็จพ.ย.65

นายสราวุธ  ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่าตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นด้านคมนาคมขนส่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางถนนในพื้นที่ภาคเหนือ  พร้อมเร่งรัดติดตามโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย  อ.ดอกคำใต้ – อ.เทิง  ให้เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร เนื่องจากเดิมทางหลวงสายนี้มีขนาด 2 ช่องจราจร ไป – กลับ  เป็นทางหลวงที่มีแนวเส้นทางพาดผ่านสภาพภูมิประเทศที่เป็นแนวเขาสลับกัน เส้นทางที่คดเคี้ยวไปมาทำให้การเดินทางไม่สะดวกและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย)

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 จึงเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข   1021สาย  อ.ดอกคำใต้ (แม่ต๋ำ)  –  อ.เทิง  ตอน  อ.เชียงคำ -อ.เทิง โดยจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้  จ.พะเยา  และจุดสิ้นสุดโครงการอยู่ที่  อ.เทิง  จ.เชียงราย  ระหว่าง  กม.59+200 – กม.100+019  ระยะทางรวม  37.019  กิโลเมตร  แบ่งการก่อสร้างเป็น 3 ตอน คือ

– ตอน  1  ก่อสร้างเป็นช่วง ๆ ช่วง กม.59+200 – กม.60+700, กม.62+500 – กม.70+200 และ กม.72+200 – กม.75+000 ระยะทาง 12 กิโลเมตร

– ตอน 2 ระหว่าง กม.75+000 – กม.86+000 ระยะทาง 11 กิโลเมตร

– ตอน 3 ระหว่าง กม.86+000 – กม.100+019 ระยะทาง 14.019 กิโลเมตร

ก่อสร้างขยายจากขนาด 2 ช่องจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  ช่องจราจรกว้างช่องละ  3.50  เมตร  ไหล่ทางข้างนอกกว้างข้างละ  2.50  ด้านในกว้าง  1.50  เมตร  มีเกาะกลางแบริเออร์คอนกรีต รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลอง  28 แห่ง  และก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทาง 24 แห่ง  พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 2,046 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 80  % คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน ปี 2565

ทางหลวงสาย อ.เชียงคำ – อ.เทิง  เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ (แม่ต๋ำ)  – อ.เทิง เริ่มต้นจากสี่แยกแม่ต๋ำ (ทางหลวงหมายเลข 1) บรรจบทางหลวงหมายเลข 1020 บริเวณ อ.เทิง จ.เชียงราย ระยะทางรวมประมาณ 100.157 กิโลเมตร ทางหลวงสายนี้นับว่ามีความสำคัญเนื่องจากเป็นอีกเส้นทางในการเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) เพื่อเชื่อมต่อไปยังเส้นทาง R3A ทางหลวงนานาชาติที่ที่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย

หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ เส้นทางสายนี้จะเป็นอีกเส้นทางที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่แหล่งผลิตสินค้าทั้งภาคเกษตร ภาคขนส่งสินค้าและภาคท่องเที่ยวและการลงทุนแถบพื้นที่ชายแดน พร้อมรองรับการเปิดเส้นทาง R3A และโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจไทย – ลาว – จีน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)    ที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศข้ามพรมแดนให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น