ทช. อินเทรน.! สร้างถนนสายมูเลียบแม่น้ำโขง

0
30

ถนนสายมู!…กรมทางหลวงชนบทเร่งสร้าง ถนนเลียบแม่น้ำโขง “นาคาวิถี”-มั่นใจส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และคมนาคมขนส่งในอนาคต สู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่จะเพิ่มศักยภาพต่อเติมโครงข่ายทางให้มีความสมบูรณ์ และยกระดับถนนให้มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การขนส่ง การลงทุนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนแล้ว ยังมีนโยบายให้มีการพัฒนาถนนเป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวและเส้นทางชมทิวทัศน์ (Scenic Route) ด้วย ดังนั้นทาง ทช.จึงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ที่จะร่วมกันพัฒนาเส้นทางเลียบแม่น้ำโขงให้เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี61-80)

ทั้งนี้ เส้นทางเลียบแม่น้ำโขงให้เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวนั้น ทาง ทช.ได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบโครงการก่อสร้างขยายถนนเลียบแม่น้ำโขงนาคาวิถี ช่วงสะพานมิตรภาพไทย – ลาว (แห่งที่ 2) – พระธาตุพนม อำเภอเมือง, ธาตุพนม จังหวัดมุกดาหาร, นครพนม พร้อมปรับปรุงพื้นที่และทัศนียภาพ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบแล้วเสร็จสมบูรณ์ และจะเตรียมของบประมาณในปี 67 ต่อไป โดยแนวเส้นทางมีจุดเริ่มต้นบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร – สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) – หาดมโนภิรมย์ – วัดสองคอน – แก่งกะเบา และไปสิ้นสุดโครงการบริเวณทางเข้าพระธาตุพนม บนโครงข่ายถนนทางหลวงชนบททสาย มห.3003 และ นพ.3015 รวมระยะทาง 43.485 กิโลเมตร

นายอภิรัฐ กล่าวต่อว่า ซึ่งตลอดสายทางผู้ใช้เส้นทางจะได้พบกับความงดงามของทัศนียภาพของแม่น้ำโขง หาดทรายน้ำจืด และเกาะแก่งต่าง ๆ รวมไปถึงความงดงามของศาสนสถานของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าค้นหา บนพื้นฐานการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ที่ผูกพันกับสายน้ำและพระพุทธศาสนา ตามแนวคิดสายน้ำแห่งความเชื่อ เส้นทางแห่งความศรัทธา “นาคาวิถี”

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา ทช.ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 2 ครั้ง โดยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้มีการสรุปผลการดำเนินโครงการให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ที่อาจได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้รับทราบรายละเอียดของโครงการ ในขณะเดียวกัน ก็เปิดโอกาสให้ร่วมพิจารณาแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ จากนั้น ทาง ทช.จะได้นำประเด็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการดำเนินโครงการให้มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป