ขอเชิญเที่ยวงาน นวัตกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สู่ความยั่งยืน

0
31

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญร่วมงาน นวัตกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ นำพาสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “สังคมดี ด้วยภูมิปัญญา เวลาและความรัก” ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ภายในงานพบกับกิจกรรมเสวนา “สานต่อภูมิปัญญา พัฒนาสร้างสรรค์ เสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุ”, “การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อเข้าถึงงาน เข้าถึงสิทธิ” พร้อมชมการแสดงบนเวทีจากชมรมออกกำลังกายศูนย์สร้างสุขทุกวัยสะพานสูง เสริมสร้างความรู้ สานต่อภูมิปัญญาชมนิทรรศการ พร้อมบูธจำหน่ายสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน  

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญร่วมการแข่งขัน การประกวดเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพวัยเก๋าภายใต้โครงการนวัตกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ สร้างงาน สร้างอาชีพ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 15,000 บาท ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565  เวลา 13.30 น. สมัครได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ ภายในงานนวัตกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ นำพาสู่ความยั่งยืน

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 092-953-3435, 062-835-9393 และติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมภายในงาน ได้ที่ https://web.facebook.com/dop.go.th

#นวัตกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ความยั่งยืน #กรมกิจการผู้สูงอายุ #กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #ผู้สูงอายุ #ศูนย์ราชการ