ขนส่งฯชวนใช้บริการต่อใบขับขี่นอกเวลาราชการในเดือน ก.ย.65

0
36

ขนส่งฯชวนใช้บริการต่อใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการในเดือน ก.ย.65 ณ สนง.ในพื้นที่กทม.ปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว สามารถจองคิวเพื่อต่ออายุใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการผ่านแอปฯDLT Smart Queue ย้ำยังคงดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขตั้งแต่การคัดกรองก่อนเข้าอาคาร เว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกได้ขยายระยะเวลาการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถในวันธรรมดา (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นอกเวลาราชการ ซึ่งจะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. เพื่อรองรับการให้บริการการต่อใบอนุญาตขับรถ โดยมีผู้จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue และมีผู้มาใช้บริการต่อใบขับขี่นอกเวลาราชการ ณ สำนักงานขนส่งพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขา ในจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2565 มีผู้มาใช้บริการต่อใบอนุญาตขับขี่นอกเวลาราชการ ณ สำนักงานขนส่งพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17, 632 ราย สำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขา ในจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว จำนวน 54,146 ราย รวมทั้งสิ้น 71,778 ราย 

โดยในเดือนกันยายน 2565 จะเป็นเดือนสุดท้ายในการให้บริการต่อใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการ กรมการขนส่งทางบกจึงขอ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้ที่ต้องการต่อใบอนุญาตขับรถ สามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ทั้งวันธรรมดา (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นอกเวลาราชการ ซึ่งจะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. และวันเสาร์ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โดยจะให้บริการเฉพาะสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขา ในจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว ประกอบด้วย ภาคกลาง นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี สระบุรี ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี  ภาคเหนือ นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย กำแพงเพชร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุดรธานี มหาสารคาม ชัยภูมิ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช ภาคตะวันตก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19)  ทำให้กรมการขนส่งทางบกรองรับจำนวนผู้มาใช้บริการได้เต็มขีดความสามารถ  โดยประชาชนที่สนใจต่อใบอนุญาตล่วงหน้า ในเดือน กันยายน 2565 สามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันไว้แล้ว หากต้องการเปลี่ยนวันและเวลาให้การดำเนินการให้เร็วขึ้น สามารถดำเนินการจองคิวใหม่ได้ โดยคิวที่จองไว้เดิมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยจองคิวมาก่อนแต่ต้องการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการ สามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน     DLT Smart Queue เลือกนอกเวลาทำการได้เช่นเดียวกัน สำหรับการให้บริการที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ กรมการขนส่งทางบกยังคงดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19  ตั้งแต่การคัดกรองก่อนเข้าอาคาร เว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing  เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค