เป็นตาฮัก!รถไฟ“ชินคันเซ็น”สายใหม่ในคิวชู

0
28

นี่คือโฉมรถไฟชินคันเซ็นขบวนใหม่ของญี่ปุ่นที่เริ่มให้บริการบนเส้นทางใหม่ในเกาะคิวชูวันแรกเมื่อ23 ก.ย.ที่ผ่านมา

รถไฟชินคันเซนสายใหม่นี้มีชื่อว่า นิชิคิวชูชินคันเซ็น” หรือแปลเป็นไทยว่า“สายคิวชูตะวันตก” มีระยะทางเพียง 66 กิโลเมตร เชื่อมต่อเมืองทาเคโอะ-ออนเซ็น เมืองน้ำพุร้อนในจังหวัดซาก กับเมืองนางาซากิ โดยใช้เวลาเดินทาง 23 นาที ขณะที่ใช้งบประมาณก่อสร้าง 6 แสน 2 หมื่นล้านเยน หรือประมาณ 1 แสน 6 หมื่นล้านบาท

ขบวนรถไฟชินคันเซ็นสายนี้ประกอบด้วยตู้โดยสาร 6 ตู้ รองรับผู้โดยสารได้ 396 คน และมีชื่อเล่นด้วยว่า “คาโมเมะ” ซึ่งแปลว่า “นกนางนวล” รูปลักษณ์ของรถไฟขบวนนี้จึงพยายามสื่อให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของนก และใช้สีแดงเป็นหลักเพื่อสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ

ชื่อ “คาโมเมะ” นี้เดิมเป็นชื่อของรถไฟด่วนพิเศษที่มีปลายทางที่เมืองนางาซากิ และให้บริการมาตั้งแต่ปี 1961 โดยรถไฟด่วนพิเศษสายเดิมจะใช้ชื่อว่า “คาโมเมะสายเชื่อมต่อ” แทน และวิ่งระหว่างเมืองทาเคโอะ-ออนเซ็น กับเขตฮากาตะในฟุกุโอกะ จนกว่าเส้นทางชินคันเซ็นสายใหม่นี้จะขยายไปถึงฮากาตะในอนาคต

ก่อนหน้านี้ ญี่ปุ่นมีรถไฟชินคันเซ็น 9 สาย คิดเป็นระยะทางรวมเกือบ 2,765 กิโลเมตร โดยขบวนรถจะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดระหว่าง 240 ถึง 320 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งที่ผ่านมา ผู้โดยสารสามารถขึ้นรถไฟชินคันเซ็นไปได้ถึงฟุกุโอกะ ก่อนจะขยายเส้นทางให้สามารถไปได้ไกลถึงคาโงชิมะแต่ก็ยังคงไม่มีให้บริการในจังหวัดนางาซากิ

เครดิตภาพ: STR / JIJI PRESS / AFP