1ต.ค.นี้ บขส.พร้อมเปิดให้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ – ดอนสัก-เกาะพะงัน

0
11

1 ต.ค. นี้ บขส. พร้อมเปิดให้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ  – ดอนสัก – เกาะพะงัน วันละ 2 เที่ยว หลังหยุดวิ่งให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จองตั๋ว บขส. ล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ Application: E-Ticket และ Website บขส. www.transport.co.th ร้าน 7-Eleven เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วของ บขส. รวมทั้งสามารถใช้สิทธิ์โครงการ “คนละครึ่ง” ชำระค่าโดยสาร บขส. ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า บขส. จะกลับมาเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทาง กรุงเทพฯ – ดอนสัก  – เกาะพะงัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ด้วยรถปรับอากาศชั้น 1 หรือรถมาตรฐาน ม.1 (ข)โดยให้บริการวันละ 2 เที่ยววิ่ง (ไป – กลับ) เวลาต้นทางรถออกจาก สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) เวลา 17.45 น. และเข้ารับผู้โดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (บรมราชชนนี) หรือสายใต้ใหม่ เวลา 18.30 น. และเวลาปลายทาง รถออกจาก เกาะพะงัน เวลา 17.00 น.อัตราค่าโดยสาร 616 บาท (ไม่รวมค่าเรือโดยสาร)

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเส้นทางดังกล่าว ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ผู้โดยสารลดน้อยลง ประกอบกับ ปัญหาเวลาการเดินทางข้ามเรือไปเกาะพะงัน ไม่สอดคล้องกับเวลาเดินรถของ บขส. จึงต้องหยุดให้บริการในเส้นทางดังกล่าวชั่วคราว สำหรับการเปิดให้บริการอีกครั้ง บขส. มั่นใจว่าจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางท่องเที่ยว ประกอบกับสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลงแล้ว และประชาชนมีการปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มากขึ้น

ผู้ใช้บริการสามารถจองตั๋ว บขส. ล่วงหน้า ผ่านช่องทางออนไลน์ Application: E-Ticket และ Website บขส. www.transport.co.th ร้าน 7-Eleven เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วของ บขส. รวมทั้งสามารถใช้สิทธิ์โครงการ “คนละครึ่ง” ชำระค่าโดยสาร บขส. ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของ บขส. ตามเงื่อนไขที่กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ช่องจำหน่ายตั๋วรถโดยสารของ บขส. ทั่วประเทศ หรือ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโม