บขส.เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางกรุงเทพฯ-ด่านเจดีย์สามองค์ เริ่ม1ต.ค.นี้

0
23

บขส. เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางกรุงเทพฯ – ด่านเจดีย์สามองค์ เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2565 พร้อมเพิ่มจุดรับ – ส่ง พระนั่งเกล้า รองรับการเดินทางเชื่อมต่อกับระบบรางตามนโยบายกระทรวงคมนาคม

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า บขส.เตรียมกลับมาเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางกรุงเทพฯ – ด่านเจดีย์สามองค์ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ด้วยรถปรับอากาศชั้น 1 หรือรถมาตรฐาน ม.1 (ข) ให้บริการวันละ 2 เที่ยววิ่ง (ไป – กลับ) เวลาต้นทางรถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)เวลา 06.30 น. เวลาปลายทางรถออกจากด่านเจดีย์สามองค์ 09.00 น. อัตรา ค่าโดยสาร 347 บาท และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ (Feeder Service) ทั้งทางบก ทางราง และทางน้ำ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย บขส. ได้เพิ่มจุดจอดรับ – ส่งผู้โดยสาร (จุดพระนั่งเกล้า) บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง เพื่อเพิ่มความสะดวกและเป็นทางเลือกในการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถจองตั๋ว บขส. ได้ล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ Application : E-Ticket และ Website บขส. www.transport.co.th ร้าน 7-Eleven เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วของ บขส. รวมทั้งสามารถใช้สิทธิ์โครงการ “คนละครึ่ง” ชำระค่าโดยสาร บขส. ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของ บขส. สำหรับผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วเดินทาง บขส. ได้ ภายในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน ตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ที่ บขส. กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วรถโดยสารของ บขส. ทั่วประเทศ หรือโทร. 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง