บางจากฯมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 แก่เยาวชนในโรงเรียนและชุมชนเพื่อนบ้าน

0
7

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมอบทุนการศึกษาในโครงการ ทุนการศึกษาเยาวชนบางจาก ประจำปี 2565 ซึ่งบริษัท บางจากฯ จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เพื่อมอบทุนแก่เยาวชนในในชุมชนรอบโรงกลั่นบางจากและโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-ปริญญาตรี เป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชนที่มีความประพฤติดี รักการเรียน แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยในปี 2565 บริษัทฯ สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนจากโรงเรียนและชุมชน 33 แห่งจำนวน 850 ทุน รวมทั้งสิ้นกว่า 4 ล้านบาท ณ โรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 64 เมื่อเร็ว ๆ นี้

บริษัท บางจากฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนรอบโรงกลั่นบางจากและโรงเรียน ในโครงการอาหารกลางวัน มาตั้งแต่ปี 2548-2565 มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 40 ล้านบาท นับเป็นการให้ทุนทางปัญญาที่มีส่วนร่วมช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป