นครสวรรค์-สิงห์บุรี อ่วม! ทางหลวงลงพื้นที่กู้วิกฤติ

0
4

คมนาคมห่วงใยผู้ใช้ทาง สั่งการกรมทางหลวงลงพื้นที่แก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมบนทางหลวงนครสวรรค์ – สิงห์บุรี พร้อมอำนวยความสะดวกผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้ กรมทางหลวง (ทล.) เร่งแก้ไขสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน โดยในวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2565 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมในโครงข่ายทางหลวง พร้อมติดตามการบริหารจัดการด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และสิงห์บุรี

อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมบนทางหลวงในพื้นที่ 2 จังหวัด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0201 แยกวัดสนามไชย – วัดกระดังงา กม. ที่ 33+022 – 35+100 (บริเวณสี่แยกศาลหลักเมือง ) จังหวัดสิงห์บุรี 2) ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอน โกรกพระ – เนินกว้าว กม. ที่ 0+000 – 2+000 และ 3) ทางหลวงหมายเลข 3005 ตอน นครสวรรค์ -โกรกพระ กม. ที่ 4+500 (ทางลอดทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก) จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รองรับน้ำเหนือที่หลากมาตามทุ่งนา และไม่สามารถไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ เนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับน้ำสูง จึงล้นเข้าท่วมโครงข่ายทางหลวง รวมทั้งบริเวณจุดกลับรถใต้สะพาน ส่งผลให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขปัญหา ดังนี้

  1. ให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรหนักดำเนินการทำคันกั้นน้ำเป็นช่วง ๆ และสูบน้ำออก เพื่อให้ระดับน้ำลดลงและสามารถเปิดการจราจรได้
  2. สนับสนุนเครื่องจักรหนักและวัสดุกากยางมะตอย เพื่อทำแนวกั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน โดยบริหารจัดการอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
  3. กำชับทุกหน่วยงานในสังกัด จัดเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมเส้นทาง และติดตั้งป้ายเตือน พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย รวมถึงการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมเส้นทางหลวงตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ทล. จะดำเนินการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ทางอย่างใกล้ชิด ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หากประชาชนผู้ใช้ทางพบเห็นสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวง ถนนหรือสะพานชำรุด สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชั่วโมง)