ทช.อัพเดทสายทางจากอุทกภัย141สายทางผ่านไม่ได้86สายทาง

0
7

กรมทางหลวงชนบท รายงานสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 141 สายทาง สัญจรผ่านไม่ได้ 86 สายทาง พร้อมเข้าช่วยเหลือ ซ่อมแซมเส้นทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (17 ต.ค. 65 เวลา 18.00 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 23 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ชัยนาท, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ราชบุรี, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, นครสวรรค์, อุทัยธานี, พิษณุโลก, เชียงใหม่, นครนายก, ปราจีนบุรี, หนองบัวลำภู, เชียงราย และนครปฐม ได้รับผลกระทบ 141 สายทาง สัญจรผ่านได้ 55 สายทาง และสัญจรผ่านไม่ได้ 86 สายทาง ดังนี้

จ.อ่างทอง

1. ถนนสาย อท.3003 แยก ทล.309 – บ้านบางพลับ อ.ไชโย,โพธิ์ทอง น้ำท่วม 50 ซม.

2. ถนนสาย อท.4002 แยก ทล.3064 – บ้านมหานาม อ.โพธิ์ทอง,ไชโย น้ำท่วม 70 ซม.

จ.พระนครศรีอยุธยา

3. สาย อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย น้ำท่วม 60 ซม.

4. สาย อย.021 สะพานจุฬามณี น้ำท่วม 53 ซม.

จ.ชัยนาท

5. ถนนสาย ชน.3018 แยก ทล.311 – แยก ทล.3273  (ตอนสิงห์บุรี) ถนนขาด

จ.ลพบุรี

6. ถนนสาย สบ.4047 แยก ทล.3016 – บ้านท่าลาน อ.บ้านหมอ ไหล่ทางทรุดตัว

จ.สิงห์บุรี

7. ถนนสาย สห.2006 แยก ทล.32 – ทล.311 อ.อินทร์บุรี น้ำท่วม 40 ซม.

8. ถนนสาย สห.3007 แยก ทล.309 – ทางหลวงชนบทสาย สห.3008 อ.พรหมบุรี,ท่าช้าง น้ำท่วม 40 ซม.

9. ถนนสาย สห.3008 แยก ทล.309 – ทล.3032 อ.พรหมบุรี,ค่ายบางระจัน น้ำท่วม 30 ซม.

10. ถนนสาย สห.3027 แยก ทล.309 – วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง,พรหมบุรี น้ำท่วม 50 ซม.

11. ถนนสาย สห.4002 แยก ทล.3030 – บ้านจักรสีห์ อ.เมือง น้ำท่วมสูง 50 ซม.

12. ถนนสาย สห.4003 แยก ทล.3030 – ทางหลวงชนบทสาย สห.4002 อ.เมือง น้ำท่วม 50 ซม.

13. ถนนสาย สห.4020 แยก ทล.3030 – บ้านแม่ลา อ.เมือง น้ำท่วม 30 ซม.

14. ถนนสาย สห.4030 แยก ทล.3030 – บ้านดอนกระต่าย อ.เมือง น้ำท่วม 35 ซม.

15. ถนนสาย สห.5042 แยกทางหลวงชนบทสาย สห.3008 – ทางหลวงชนบทสาย สห.5043 อ.ค่ายบางระจัน, ท่าช้าง น้ำท่วม 20 ซม.

จ.นครราชสีมา

16. สาย นม.018 สะพานท่ากุดมล น้ำท่วมสูง 30 ซม.

จ.บุรีรัมย์

17. สาย บร.018 สะพานมิตรภาพ บุรีรัมย์ – สุรินทร์ น้ำท่วม 70 ซม.

จ.สุรินทร์

18. สาย สร.009 สะพานพญาราม น้ำท่วม 35 ซม.

19. สาย สร.012 สะพานใหม่นาหนองไผ่ – กระโพ น้ำท่วม 90 ซม.

20. สาย สร.021 สะพานมิตรภาพสระขุด – ประเคียบ น้ำท่วม 85 ซม.

21. สาย สร.022 สะพานบะ – หนองเรือ น้ำท่วม 90 ซม.

22. สาย สร.024 สะพานท้าวโสวัต นางบัวตูม (ท่าตูม- พรมเทพ) น้ำท่วม 40 ซม.

23. สาย สร.027 สะพานข้ามลำชี น้ำท่วม 35 ซม.

24. ถนนสาย สร.4022 แยก ทล.2076 – บ้านบัวเสียว อ.รัตนบุรี น้ำท่วม 50 ซม.

จ.ขอนแก่น

25. ถนนสาย ขก.1011 แยก ทล.2 – บ้านพระยืน อ.เมือง, พระยืน น้ำท่วม 80 ซม.

26. ถนนสาย ขก.1027 แยก ทล.2 – บ้านโคกท่า อ.เมือง น้ำท่วม 50 ซม.

27. ถนนสาย ขก.1039 แยก ทล.2 – บ้านหนองไห อ.บ้านแฮด, มัญจาคีรี น้ำท่วม 45 ซม.

28. ถนนสาย ขก.2063 แยก ทล.12 – บ้านท่าเรือ อ.บ้านฝาง, หนองเรือ, อุบลรัตน์ น้ำท่วม 150 ซม.

29. ถนนสาย ขก.2079 แยก ทล.12– บ้านหนองแสง อ.หนองเรือ น้ำท่วม 50 ซม.

30. ถนนสาย ขก.3054 แยก ทล.229 – บ้านโพธิ์ไชย อ.มัญจาคีรี, โคกโพธิ์ไชย น้ำท่วม 40 ซม.

31. ถนนสาย ขก.4008 แยก ทล.2062 – บ้านเหล่านาดี อ.มัญจาคีรี, พระยืน, เมือง น้ำท่วม 50 ซม.

จ.มหาสารคาม

32. สาย มค.007 สะพานท่าสองคอน-ขามเรียง น้ำท่วม 70 ซม.

33. สาย มค.009 สะพานบ้านคุยเชือก น้ำท่วม 70 ซม.

34. สาย มค.012 สะพานท่าตูม น้ำท่วม 80 ซม. 

35. ถนนสาย มค.3001 แยก ทล.213 – บ้านมะค่า อ.กันทรวิชัย น้ำท่วม 80 ซม.

36. ถนนสาย มค.3062 แยก ทล.208 – บ้านหนองผือ อ.โกสุมพิชัย น้ำท่วม 80 ซม.

จ.ร้อยเอ็ด

37. สาย รอ.008 สะพานท่ามันปลา น้ำท่วม 140 ซม. 

38. สาย รอ.015 สะพานสามสัมพันธ์ น้ำท่วม 150 ซม.

39. สาย รอ.018 สะพานสีลาภิราม น้ำท่วม 120 ซม.

40. ถนนสาย รอ.3004 แยก ทล.202 – บ้านโพนทราย อ.สุวรรณภูมิ, หนองฮี, โพนทราย น้ำท่วม 105 ซม.

41. ถนนสาย รอ.3012 แยก ทล.215 – บ้านชะโด อ.สุวรรณภูมิ, หนองฮี, โพนทราย, พนมไพร น้ำท่วม 90 ซม.

จ.ศรีสะเกษ

42. สาย ศก.010 สะพานแม่น้ำมูล 214 น้ำท่วม 205 ซม.

43. สาย ศก.015 สะพานข้ามห้วยสำราญ น้ำท่วม 170 ซม.

44. สาย ศก.016 สะพานข้ามห้วยขะยูง น้ำท่วม 250 ซม.

45. สาย ศก.020 สะพานข้ามแม่น้ำมูล น้ำท่วม 112 ซม.

46. สาย ศก.027 สะพานข้ามห้วยสำราญ น้ำท่วม 110 ซม.

47. ถนนสาย ศก.4018 แยก ทล.2083 – อ.บึงบูรพ์, ราษีไศล น้ำท่วม 170 ซม.

48. ถนนสาย ศก.4029 แยก ทล.2083 – บ้านโพธิ์ อ.ราษีไศล,ศิลาลาด น้ำท่วม 50 ซม.

49. ถนนสาย ศก.4031 แยก ทล.2373 – บ้านดอนโก อ.ยางชุมน้อย น้ำท่วม 130 ซม.

50. ถนนสาย ศก.4034 แยก ทล.2086 – บ้านโจดม่วง อ.ราษีไศล, ศิลาลาด น้ำท่วม 180 ซม.

51. ถนนสาย ศก.4037 แยก ทล.2086 – บ้านกอก อ.ราษีไศล, ศิลาลาด น้ำท่วม 85 ซม.

52. ถนนสาย ศก.4041 แยก ทล.2083 – บ้านคูซอด อ.ราษีไศล, อุทุมพรพิสัย, เมือง น้ำท่วม 35 ซม.

53. ถนนสาย ศก.4044 แยก ทล.2086 – บ้านผักขะ อ.กันทรารมย์, ยางชุมน้อย น้ำท่วม 115 ซม.

54. ถนนสาย ศก.4053 แยก ทล.2373 – ศรีสะเกษ อ.เมือง น้ำท่วม 130 ซม.

55. ถนนสาย ศก.5009 แยกเทศบาลเมืองศรีสะเกษ – อ.ยางชุมน้อย น้ำท่วม 195 ซม.

จ.อุบลราชธานี

56. สาย อบ.022 สะพานแม่น้ำชี 72 พรรษา มหาราช น้ำท่วม 36 ซม.

57. สาย อบ.036 สะพานลำมูลน้อย น้ำท่วม 240 ซม.

58. สาย อบ.040 สะพานผ่านภูวงศ์ น้ำท่วม 85 ซม.

59. สาย อบ.047 สะพานข้ามแม่น้ำชีบ้านกลางน้อย น้ำท่วม 111 ซม.

60. ถนนสาย อบ.2084 แยก ทล.23 – บ้านขี้เหล็ก อ.เมือง น้ำท่วม 209 ซม.

61. ถนนสาย อบ.3039 แยก ทล.217 – บ้านสะพานโดม – บ้านนาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร, นาเยีย น้ำท่วม 155 ซม.

62. ถนนสาย อบ.3058 แยก ทล.231– ข้ามลำมูลน้อย อ.เมือง น้ำท่วม 110 ซม.

63. ถนนสาย อบ.3059 แยก ทล.217– บ้านทุ่งเพียง อ.สว่างวีระวงศ์ น้ำท่วม 10 ซม.

64. ถนนสาย อบ.3092 แยก ทล.217 – บ้านโพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร น้ำท่วม 205 ซม.

65. ถนนสาย อบ.4005 แยก ทล.2050 – บ้านสะพือ อ.เมือง, ตาลสุม น้ำท่วม 90 ซม.

66. ถนนสาย อบ.4026 แยก ทล.2050 – บ้านดงบัง อ.ดอนมดแดง น้ำท่วม 150 ซม.

67. ถนนสาย อบ.4038 แยก ทล.2173 – บ้านพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร, สิรินธร น้ำท่วม 105 ซม.

68. ถนนสาย อบ.5008 แยกทางหลวงชนบท อบ.4005 – บ้านดอนงัว อ.ตาลสุม, ศรีเมืองใหม่ น้ำท่วม 130 ซม.

69. ถนนสาย อบ.5042 แยกทางหลวงชนบท อบ.4041 – บ้านนาคาย อ.ดอนมดแดง, ตาลสุม น้ำท่วม 83 ซม.

70. ถนนสาย อบ.5061 ชุมชนโรงฆ่าสัตว์ อ.เมือง – วารินชำราบ น้ำท่วม 340 ซม.

71. ถนนสาย อบ.5105 แยกทางหลวงชนบทสาย อบ.2060 – สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง น้ำท่วม 220 ซม.

72. ถนนสาย อบ.5118  แยกทางหลวงชนบท อบ.3039 อ.พิบูลมังสาหาร น้ำท่วม 90 ซม.

จ.นครสวรรค์

73. ถนนสาย นว.3041 แยก ทล.117 – บ้านหัวถนน อ.เมือง น้ำท่วม 30 ซม.

74. ถนนสาย นว.3099 แยก ทล.333 – บ้านยางขาว อ.พยุหะคีรี น้ำท่วม 80 ซม.

75. ถนนสาย นว.3102 ทล.117 – บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง น้ำท่วม 40 ซม.

76. ถนนสาย นว.3119 แยก ทล.225- ชุมชนเกาะยม อ.เมือง น้ำท่วม 50 ซม.

77. ถนนสาย นว.4066 แยก ทล.3004 อุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ด อ.เมือง น้ำท่วม 40 ซม.

จ.อุทัยธานี

78. ถนนสาย อน.3002 แยก ทล.333 – บ้านปากกะบาด อ.เมือง น้ำท่วม 148 ซม.

จ.เชียงใหม่

79. ถนนสาย ชม.3003 แยก ทล.108 – บ้านหนองล่อง อ.จอมทอง, เวียงหนองล่อง สะพานทรุดตัว

จ.หนองบัวลำภู

80. ถนนสาย นภ.3003 แยก ทล.228 – บ้านจอมทอง อ.เมือง, ศรีบุญเรือง น้ำท่วม 80 ซม.

81. ถนนสาย นภ.5011 แยกทางหลวงชนบทสาย นภ.5042 – บ้านโนนยาว อ.โนนสัง น้ำท่วม 100 ซม.

82. ถนนสาย นภ.5042 แยกทางหลวงชนบทสาย นภ.3003 – บ้านโนนสัง อ.ศรีบุญเรือง, โนนสัง น้ำท่วม 100 ซม.

จ.เชียงราย

83. สาย ชร.007 สะพานพ่อขุนเม็งรายมหาราช สะพานทรุดตัว

จ.นครปฐม

84. สาย นฐ.057 สะพานรวมเมฆ น้ำท่วม 50 ซม.

85. สาย นฐ.058 สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน (วัดบางไผ่นารถ) น้ำท่วม 50 ซม.

จ.ราชบุรี

86. ถนนสาย รบ.4127 แยก ทล.3087 – หนองแช่เสา อ.เมือง น้ำท่วม 50 ซม.

ทช. เร่งเข้าพื้นที่สายทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย โดยติดตั้งป้ายเตือน ป้ายห้ามผ่านทาง พร้อมเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ หากต้องการสอบทางเส้นทางหรือแจ้งเหตุ สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน กรมทางหลวงชนบท 1146