ทสภ.จอดฟรี 5 วันช่วงหยุดยาว ณ ลานจอดรถโซน C

0
22

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี 5 วัน ช่วงวันหยุดยาววันปิยมหาราช ระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2565 ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าบริการจอดรถที่ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ช่วงวันหยุดยาว วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2565 ให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการจอดรถยนต์ฟรี ระหว่างวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 ซึ่งสามารถจอดรถได้จำนวน 718 คัน

ทั้งนี้ ทสภ. จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ – ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุก 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน C และแวะจอดรับ – ส่งตามจุดต่าง ๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารบริเวณ ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

ทสภ. ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถ โทร. 0 2132 9511 หรือ AOT Contact Center โทร. 1722 (24 ชั่วโมง)