ขนส่งฯเตือนโอนลอยซื้อขายรถมือสองเสี่ยงได้รถผิดกฎหมาย

0
13

กรมขนส่งฯ แนะประชาชนต้องการซื้อขายรถมือสองสามารถมาโอนด้วยตนเอง ณ สำนักงานขนส่ง เตือนไม่ควรซื้อขายด้วยวิธีการโอนลอยเสี่ยงอาจเป็นรถที่ได้มาด้วยวิธีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แนะผู้ซื้อขายทำตามขั้นตอนของกรมฯเพื่อความปลอดภัยในการโอนรถ และไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ณ ปัจจุบัน การซื้อขายรถมือสองทำได้ง่ายขึ้นและมีหลายช่องทาง ประกอบกับการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดการซื้อขายรถมือสอง มีการพัฒนาเทคโนโลยี การซื้อขายผ่านแอปพลิเคชัน หรือการลงประกาศซื้อขายรถมือสองผ่านเพจโซเชียลมีเดียต่างๆ

กรมขนส่งฯในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเป็นห่วงและเตือนประชาชนที่ต้องการซื้อขายรถมือสอง ไม่ควรซื้อขายรถด้วยวิธีการโอนลอยโดยเซ็นเอกสารไว้แล้วมาดำเนินการในภายหลัง เนื่องจากอาจก่อปัญหาให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเช่น กรณีผู้ซื้อไม่ดำเนินการชำระภาษีรถประจำปี  รถเกิดอุบัติเหตุ หรือนำรถไปกระทำผิดกฎหมายซึ่งยังคงปรากฏชื่อเจ้าของรถรายเดิมในระบบทะเบียน สร้างปัญหายุ่งยากให้เจ้าของรถรายเดิม  นอกจากนี้การไม่นำรถเข้ามาดำเนินการโอนทางทะเบียนยังทำให้ผู้ซื้อไม่อาจตรวจสอบความถูกต้องของรถได้โดยสมบูรณ์ว่าเป็นรถที่ถูกโจรกรรมมาหรือไม่อีกด้วย

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า กรมขนส่งฯได้กำชับทั้งผู้ซื้อหรือผู้ขายต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของรถก่อนการซื้อขายทุกครั้งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบก่อนตัดสินใจ และต้องตรวจสอบหลักฐานทะเบียนรถให้ครบถ้วนเพื่อการซื้อขายที่ถูกต้องโดยเฉพาะสมุดคู่มือรถฉบับจริงที่มีชื่อเจ้าของรถเลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์ สีรถต้องถูกต้องตรงกับรถคันที่จะซื้อขายทุกรายการ และที่สำคัญต้องตรวจสอบว่ามีการชำระภาษีรถประจำปีครบถ้วนถูกต้อง พร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพและดำเนินการตามขั้นตอนโอนทางทะเบียนรถ ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนด้วยตนเองในทันที โดยหลักฐานการโอนที่ผู้ซื้อผู้ขายที่ต้องเตรียมมาโอนรถ ณ สำนักงานขนส่ง ได้แก่ 1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถตัวจริง2.สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ 3.สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี 4.แบบคำขอโอนและรับโอนที่กรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียนร้อย ในกรณีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมการขนส่งทางบกจะมีการตรวจสอบทะเบียนรถด้วยระบบฐานข้อมูล MDM (Master Data Management) สามารถตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนรถ ข้อมูลต่างๆ ได้แม่นยำ เพื่อความมั่นใจในการซื้อขายรถ ทั้งนี้ระบบจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ครอบครองรถในทันทีที่ได้รับข้อมูลการแก้ไข อีกทั้งยังเชื่อมโยงออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศในทุกระบบงานพร้อมเอกสารประกอบการดำเนินการทุกครั้งที่มีการแก้ไขสาระสำคัญทางทะเบียนรถ ดังนั้นชื่อผู้ครอบครองรถที่ปรากฏในระบบ จึงตรงกับที่ระบุในเล่มทะเบียนรถ กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้ผู้ที่ต้องการซื้อขายรถมือสองทำตามขั้นตอนที่แนะนำเพื่อความปลอดภัยในการโอนรถ และไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ