สนามบินเชียงใหม่ ยกเลิก – เปลี่ยนเวลา 69 เที่ยวบินเลี่ยงโคมลอย

0
22

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ขอความร่วมมือสายการบินต่าง ๆ พิจารณาปรับเปลี่ยนเวลาทำการบินในช่วงเทศกาลลอยกระทงเพื่อลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอย

โดยระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2565 มีเที่ยวบินที่แจ้งยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาการบิน รวมทั้งสิ้น 69 เที่ยวบินคิดเป็นร้อยละ 31 ของเที่ยวบินที่ทำการบินทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นเที่ยวบินยกเลิกจำนวน 55 เที่ยวบิน และเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินจำนวน 14 เที่ยวบิน และมีเที่ยวบินพิเศษเพิ่มเติม 6 เที่ยวบิน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.65)

นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าสายการบินจะยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว แต่ทชม.ก็ยังเป็นสนามบินสำรองให้อากาศยานที่มีเหตุขัดข้องจำเป็นต้องขอลงจอดฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นจึงไม่สามารถปล่อยโคมลอยในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนปล่อยโคมลอยในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 คือบริเวณแนวขึ้น – ลง สนามบิน ที่อยู่ห่างจากทางขึ้น – ลงของเครื่องบิน ข้างละ 4.6 กิโลเมตร เป็นระยะทางยาว 18.5 กิโลเมตร จากหัวทางวิ่งทั้ง 2 ด้าน ครอบคลุมพื้นที่ในตำบลต่าง ๆ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 16 ตำบล อำเภอสารภี 5 ตำบล อำเภอสันทราย 1 ตำบล อำเภอหางดง 11 ตำบล อำเภอแม่ริม 5 ตำบล อำเภอสันป่าตอง 1 ตำบล ส่วนพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศขอให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 โดยมีสาระสำคัญ เช่น การกำหนดพื้นที่ห้ามปล่อยโคม กำหนดชนิด ขนาด และจำนวน

ดังนั้นกำหนดระยะเวลาในการจุดหรือปล่อย คือ ในช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือยี่เป็ง ให้ปล่อยได้ในคืนวันลอยกระทงเล็กและวันลอยกระทงใหญ่ ระหว่างเวลา 19.00 – 01.00 น. ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 8 และ 9 พฤศจิกายน 2565 โดยต้องแจ้งขออนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ก่อน 30 วัน หลังจากได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ ต้องแจ้ง ทชม. หรือศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ก่อน 14 วัน เพื่อจะได้ออกประกาศเตือนนักบิน (NOTAM) ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทอท. กระทรวงคมนาคมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.mot.go.th/about.html?id=21 หรือโทร. 02-283-3000

อย่างไรก็ตาม สามารถสอบถามและตรวจสอบพื้นที่ปล่อยโคมลอยในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ทชม. หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 2000ต่อ 23000 หรือ 23431 ในวันเวลาราชการ