ขนส่งฯเตือนผู้ขับรถจักรยานยนต์เลี่ยงขับรถใกล้ 4จุดบอดรถบรรทุก

0
6

ขนส่งฯเตือนผู้ขับรถจักรยานยนต์เลี่ยงขับรถใกล้ 4จุดบอดรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่เพื่อความปลอดภัย กำชับขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถ สวมหมวกนิรภัย หมั่นตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ในปี 2565 ประเทศไทยมีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน ทั้งวันหยุดยาวตามเทศกาลประจำปีของประเทศไทย และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 โดยมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ส่งผลให้มีอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่ารถประเภทอื่น และพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่คู่กรณีจะเป็นรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย แนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการขับรถเข้าไปในจุดบอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยจุดบอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ มี 4 จุด ได้แก่ บริเวณด้านหน้าและด้านขวาของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นจุดที่บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น โดยเฉพาะในระยะประชิด เนื่องจากความสูงของตัวรถ ด้านหลังของรถบรรทุก ผู้ขับรถบรรทุกไม่สามารถมองเห็นด้านหลังของรถจากกระจกมองหลังได้ และด้านซ้ายของรถบรรทุก ซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายที่สุด เนื่องจากเป็นจุดที่มีทัศนวิสัยแคบ ผู้ขับรถบรรทุกสังเกตเห็นรถคันอื่นได้ยาก ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรหลีกเลี่ยงขับขี่รถเข้าไปอยู่ใกล้พื้นที่จุดบอดของรถบรรทุกในทุกกรณี

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากจุดบอดของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงแล้ว พื้นที่บริเวณไหล่ทางยังเป็นพื้นที่เสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างมาก โดยกรมการขนส่งทางบกได้ประสานขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกกำชับพนักงานขับรถหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณทางเดินรถหรือไหล่ทางในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

นอกจากนี้ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขณะขับรถต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถ และต้องสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ทั้งผู้ขับรถและผู้ซ้อนท้ายรถ แนะนำให้ประชาชนเลือกใช้หมวกนิรภัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หมั่นตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยต่อตัวผู้ขับขี่เองและผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน