ทช.เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้อำนวยความสะดวกปลอดภัยประชาชน

0
9

กรมทางหลวงชนบท เฝ้าระวังรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่อง พร้อมทั้งเตรียมกำลังคนและเครื่องมือเครื่องจักร เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนผ่านอ่าวไทยตอนบนเข้าสู่แนวร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) และแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด จัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนติดตามเฝ้าระวังถนนในโครงข่ายทางหลวงชนบทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะให้เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ป้ายเตือน หลักนำทาง สะพานเบลีย์ ยานพาหนะแล้ว ยังได้กำชับให้เฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุดินสไลด์บนถนนทางหลวงชนบท พร้อมเน้นย้ำให้จัดชุดลาดตระเวนสำรวจพื้นที่เสี่ยงเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเส้นทางและเข้าดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุ เป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทาง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

อธิบดีฯ กล่างเพิ่มเติมว่า สำหรับในพื้นที่ภาคอื่น ๆ ทช.ยังคงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังถนนในโครงข่ายอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังมีถนนในโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ จำนวน 4 สายทาง ใน 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท, ร้อยเอ็ด,  อุบลราชธานี และเชียงใหม่ ซึ่งเมื่อระดับน้ำได้ลดลงเรียบร้อยแล้ว ทช.จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นในจุดที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการคืนผิวจราจรให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัยตามปกติต่อไป ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเหตุอุทกภัยหรือขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงชนบททุกจังหวัด หรือสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146