28พ.ย.10ธ.ค.65 กทพ.ปิด-เบี่ยงจราจรปรับปรุงระบบเก็บเงินด่วนเฉลิมมหานคร-ฉลองรัช

0
5

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)กระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้างบริษัทยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซสจำกัด ให้ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติจึงมีความจำเป็นจะต้องปิดและเบี่ยงจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ด่าน ฯ พระราม 4-1

ปิดช่องทาง 3

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น. ถึง 5 ธันวาคม 2565 เวลา 05.00 น.

ทางพิเศษฉลองรัช ด่าน ฯ จตุโชติ

ปิดช่องทางที่ 3

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 05.00 น.

ปิดช่องทางที่ 4

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. ถึง 2 ธันวาคม 2565 เวลา 05.00 น.

ปิดช่องทางที่ 5

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น. ถึง 8 ธันวาคม 2565 เวลา 05.00 น.

ปิดช่องทางที่ 6

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น. ถึง 10 ธันวาคม 2565 เวลา 05.00 น.

ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้า

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณโอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่EXAT Call Center โทร 1543