วันจันทร์, ธันวาคม 5, 2022

Lao Coffee บนภู”บอละเวน”ที่นี่ไม่ธรรมดา : รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช

พูดถึงรสชาติกาแฟทุกคนทราบดี ใครนิยมรสชาติแบบไหนเลือกได้หลากหลายรสตามใจชอบ ทว่าในมุมธุรกิจส่งออกกาแฟเวียดนามถือเป็นกาแฟชั้นหนึ่ง

มอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้า บูมสุดขีดในสปป.ลาว : รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช

เส้นกราฟราคาพลังงานพุ่งทะยานแตะสีแดงโล่เฉลี่ยระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐ จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับแพงขึ้นกลายเป็นโดมิโนกระทบเป้าใหญ่ค่าครองชีพ

โลจิสติกส์ปาร์กเวียงจันทน์ พลิกเศรษฐกิจลาวติดปีก : รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช

ถึงวันนี้โครงการความร่วมมือการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ – หนองคาย และการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย สปป.ลาว และจีน ก้าวหน้าไปถึงไหน

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ กับ 1 ทศวรรษบริการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานแห่งแรกของไทย แหล่งเรียนรู้ระบบขนส่งทางรางมาตรฐานระดับสากล

หากพูดถึงผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร แน่นอนว่า “รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์” คือหนึ่งในชื่อลำดับต้นๆที่ผู้โดยสารจะต้องนึกถึงอย่างปฏิเสธไม่ได้ โดยตลอดระยะเวลา 10 ปี หรือ 1 ขวบทศวรรษที่ผ่านมา รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มุ่งมั่นในการเดินรถไฟฟ้าด้วยมาตรฐานในระดับสากล เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการ ซึ่งมีจำนวนกว่า 200 ล้านคน นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่...
มาริสา สุโกศล หนุนภักดี

“มาริสา สุโกศล หนุนภักดี” ...

สถานการณ์โควิดทั่วโลกจะเริ่มเบาบ้าง  หลังจากหลายประเทศได้รับวัคซีนแล้วก็ตาม   แต่ภารกิจกู้วิกฤติโควิดของไทยยังคงเข้มข้นเหมือนเดิม    โดยสาธารณสุขประกาศผ่านศูนย์ ศบค. ย้ำแทบทุกวัน  ทุกคน “ยกการ์ดสูงๆ  การ์ดห้ามตกเด็ดขาด” เรายังวางใจไม่ได้  ขณะที่ซีกรัฐบาลใช้มาตรการเยียวยาขนาดใหญ่หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ      โดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม    รัฐบาลกำหนดแผนดำเนินงานภายใต้ศูนย์รวมรัฐ – เอกชน ช่วยไทยกอบกู้เศรษฐกิจ 

เทรนใหม่ กัญชา-กัญชง ทางการแพทย์ ...

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ประสานมิตรเสือปืนไวจับมือบริษัทแคนนาบิซ เทค ทำข้อตกลงร่วมทำ MOU ร่วมทำวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสุดฮอต ทั้งพืชกัญชา กัญชง และพืชกระท่อม ขาน รับนโยบายรัฐบาลเต็มสูบ   ยังสอดรับเทรนใหม่ของโลกยุดใหม่ต่างประสานเสียงเดียวกันพลิกบทบาทกัญชา กัญชง จากยาเสพติดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์    เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีพิธีลงนามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)...

ดร.ธนิต โสรัตน์ : อภิโปรเจ็กต์คลองไทย – แลนด์บริดจ์ เชื่อม 2 ฝั่งทะเลภาคใต้

 ท่ามกลางวิกฤตระดับโลกเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งเศรษฐกิจโลกและของไทยชะงักงันยกระดับไปถึงถดถอย องค์กรการค้าโลก (WTO) ประเมินว่าการค้าโลก 1 ใน 3 หายไปมูลค่ามหาศาลประมาณ 283.5ล้านล้านบาท  ด้วยสภาวะแบบนี้โครงการลงทุนระดับเมกะใหญ่ ๆ ต่างชะลอตัวรอท่าทีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก  ดร.ธนิต โสรัตน์  รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย   เปิดเผยถึงทิศทางประเทศไทยท่ามกลางไวรัสโควิด-19หลังจากนี้ ว่า  ...

บทบาทและพันธกิจศูนย์วิจัยฯมจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  ที่มีบทบาทและการทำงานจะเน้นให้บริการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร และการบริการวิชาการเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย ดร.พนิดา เรณูมาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี เกี่ยวกับทิศทางของศูนย์วิจัยฯ ทั้งเรื่องการจัดหลักสูตรอบรม  การให้บริการวิชาการความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรแก่วิสาหกิจชุมชน รวมถึงงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมให้กับชุมชนในการแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมเกษตร ว่าในปีนี้จะเป็นอย่างไรเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.พนิดา...

ภัยแล้งกระหน่ำอ้อยปี63 /64 ...

“อ้อย” พืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีเกษตรปลูกกันมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาเป็นภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคกลาง  ส่วนภาคใต้ไม่มีเกษตรกรปลูกอ้อย    ขณะที่การเก็บเกี่ยวอ้อยของเกษตรกรทำได้ 2 วิธี วิธีแรก คือ การตัดอ้อยสด และสองคือ วิธีการเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว  หรือที่เรียกกันว่า “อ้อยไฟไหม้”  และการจ้างแรงงานเผาอ้อยก่อนตัดทำให้สามารถตัดอ้อยได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาลอกกาบใบอ้อย ...

เข้าใจผิดกันใหญ่ .. ถอดข้าวจาก UPOV 1991

 UPOV 1991   ซึ่งเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนทรัพย์ทางปัญญา    และUPOV 1991  อยู่ภายใต้กรอบการค้าเสรี    CPTPP (comprehensive and progressive agreement for transpacific partnership ) หรือ ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก