Saturday, September 22, 2018

ต้อนรับ “ไฮสปีดเทรน” ...

“วันนี้รัฐบาลกำลังส่งสัญญาแรงๆว่าประเทศไทยพร้อมแล้ว   ส่วนการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นหลายสถาบันการศึกษาพร้อมแล้ว ” นับเป็นก้าวสำคัญของประเทศว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3  สนามบินประกอบการสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินคลองอู่ตะเภา อนึ่ง โครงการไฮสปีดเทรน ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง   เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติร่วมลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักตามนโยบายรัฐบาล ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)เปิดขายซองประมูลผลปรากฏว่า มีเอกชนรายใหญ่ซื้อซองประมูลทั้ง 7...

หุ่นยนต์ Robot แทนคน เสี่ยงแรงงาน 3 ล้านเตะฝุ่น

“เทคโนโลยีเข้าใช้แทนงานคน ยุดไทยแลนด์  4.0  ที่มีเป็นช่วงแห่งการค่างานในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มสูงขึ้น  ดังนั้น  เมื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาเท่ากับเป็นตัวเร่งจ้างงานลดลง” ภายหลังคณะกรรมการค่าจ้างแรงงานกลางมีมติปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา  โดยค่าจ้างขั้นต่ำปรับขึ้นอยู่ที่  308-330 บาทต่อวัน แตกต่างกันออกไปแต่ละจังหวัด  การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานพิจารณาเกณฑ์ความเหมาะสมเกิดขึ้นอยู่กับเหตุผล เช่น ค่าครองชีพ อ้างอิงเงินเฟ้อ 5 ปีที่ผ่านมา  เป็นต้น  จึงมีโจทย์ต่อไปว่า  การปรับอัตราค่าจ้างแรงงานครั้งถัดไปทำอย่างไรให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจ ยิ่งในยุดไทยแลนด์...

จัดระเบียบสินเชื่อ-เงินด่วนทันใจ

เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมจัดระเบียบธุรกิจปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถ บริการเงินกู้ รับจำนำทะเบียนรถ หรือให้บริการเงินกู้ทั้งระบบที่นัยว่ามีอยู่นับแสนๆ รายทั่วประเทศเข้าสู่ระบบด้วยการยก “ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการการเงิน (นอกกำกับ) พ.ศ. .... เพื่อดึงธุรกิจปล่อยเงินกู้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือ “นอนแบงก์” เข้าสู่ระบบ เนื่องจากที่ผ่านมาธุรกิจเหล่านี้ มีการเอารัดเอาเปรียบประชาชนที่เป็นลูกหนี้ทั้งการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด มีประชาชนที่เป็นลูกหนี้เงินกู้ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ต้องถูกไล่ยึดทรัพย์ ยึดรถหรือมอเตอร์ไซค์ไปขายทอดตลาดกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากขาดหน่วยงานกำกับดูแลโดยตรง กระทรวงการคลังจึงเตรียมจัดตั้งหน่วยงานอิสระขึ้นในกระทรวงการคลังเพื่อกำกับดูแลการจดทะเบียนออกใบอนุญาตธุรกิจเหล่านี้ให้เป็นระบบ พร้อมดึงหน่วยงานกำกับดูแลสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (นาโน ไฟแนนซ์) และสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (พิโก้ ไฟแนนซ์)...

“สะดวก รับส่งง่าย ใช้นินจา” ...

 หากพลิกแฟ้มข้อมูลผลการสำรวจตลาดซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตพบว่า  ยอดการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ภาพรวมเติบโตต่อเนื่องทุกปี   ส่งผลทำให้ไทยเป็นผู้นำอี-คอมเมิร์ซของอาเซียน ขณะที่สินค้าและบริการที่คนไทยนิยมซื้อออนไลน์มากที่สุด  อันประกอบด้วย สินค้าแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย (44%), สินค้าด้านสุภาพและความงาม (33.7%), อุปกรณ์ไอที (26.5%), เครื่องใช้ภายในบ้าน (19.5%), บริการสั่งอาหารออนไลน์ (18.7%), บริการเกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยว (17.9%) เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลหนึ่งทำให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าออนไลน์ผุดขึ้นมากมายราวกับดอกเห็ด     เพื่อตอบโจทย์ตลาดการแข่งขันซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ก็ปรับทิศทางรุกตลาดการค้ายุดใหม่ก้าวสู่ผู้ให้บริการรับ- ส่งสินค้ากลุ่มอี-คอมเมิร์ซ ไม่ต่างไปจากบริษัท...

ดร.ธนิต โสรัตน์ : มติบอร์ดไตรภาคีปรับค่าจ้าง ทำ SME ต้นทุนสูง

  กลายเป็นแรงกระเพื่อมสะเทือนไปถึงนายจ้างภาคอุตสาหกรรมทันที    หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดไตรภาคี) ชุดที่ 19  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เคาะอัตราค่าแรงขั้นต่ำปี 2561   ในพื้นที่ 77 จังหวัด มีทั้งหมด 7 อัตรา ปรับขึ้นตั้งแต่ 8-22 บาท  (รายละเอียด ล้อมกรอบด้านล่าง ) นายจ้างภาคอุตสาหกรรม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน...

DHL eCommerce ทางเลือกใหม่ ...

เกียรติชัย พิตรปรีชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท DHL eCommerce ประเทศไทย “DHL eCommerce จะทำให้ผู้ประกอบการออนไลน์และลูกค้าได้รับบริการจัดส่งพัสดุที่รวดเร็วไปยังทุกภูมิภาคทั่วไทยด้วยคุณภาพมาตรฐานDHL ที่เน้นให้ความสะดวกและสามารถเข้าถึงง่ายในคราวเดียว” รัฐบาลชูนโยบายขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 หรือการส่งเสริมสนับสนุนต้องการให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือนวัตกรรมสมัยใหม่  เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางการค้า ขณะเดียวกัน เทคโนฯยังนำไปสู่การเพิ่มความสะดวกรวดเร็วทางการการขนส่งสินค้า  รวมทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ล่าสุด ขนส่งโลกบริษัท DHL 1 ใน 4 บิ๊กโฟร์ด้านการขนส่ง ได้ส่งผุด ...

2 ปีบัลลังก์ โมเดล ...

“เรากำหนดแนวทางถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยให้กับเกษตรกร ซึ่งผ่านวิธีการต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นการอบรม การสอนการวิเคราะห์สภาพดิน การนำเครื่องจักรสมัยใหม่   เพื่อเป็นการสนับสนุนการผลิตและลดปัจจัยเสี่ยงทางการผลิต” “ บัลลังก์ โมเดล ” ได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการประชารัฐ อันเกิดจากความร่วมมือภายใต้การทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างภาครัฐประกอบด้วยเทศบาลตำบลบัลลังก์ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย และหน่วยราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึง บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน) โครงการดังกล่าวได้ชื่อว่า ต้นแบบด้านการเกษตร ที่มุ่งส่งเสริมการทำเกษตรสมัยใหม่  ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และก่อกำเนิดขึ้นที่...

ซีพีเอฟ เดินหน้าขยายความสำเร็จ ...

โรคไข้หวัดนก (Bird Flu) หรือโรคไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีก (Avian Influenza) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (Avian Influenza  Type A) แบ่งออกได้เป็นไข้หวัดนกชนิดรุนแรง  และชนิดไม่รุนแรง สายพันธุ์ที่มักจะทำให้เกิดโรคในนกและมีความรุนแรงได้แก่ สายพันธุ์ H5 และ H7 ซึ่งเชื้อนี้สามารถแพร่ระบาดกันได้ในหมู่สัตว์ปีกทุกชนิด มีระยะการฟักตัวเฉลี่ย 3 - 5 วัน...

เปิดตัว “ออนเนสบี GOODSHIP” ...

  "เป้าหมายไปที่การให้บริการรับส่งสินค้าไปยังลูกค้าปลายทางสำหรับธุรกิจออนไลน์แบบภายในวันเดียวหรือในวันรุ่งขึ้น   อนาคตอันใกล้นี้จะเปิดให้บริการรับส่งสินค้าแบบ On-Demand ภายใน 1 ชั่วโมง" ขณะที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าชูนโยบายไทยแลนด์ 4.0เต็มสูบ  อันส่งผลทำให้ภาคเอกชนผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆปรับตัวเช่นกัน  ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจบริการโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหมวดที่ว่าด้วยการจัดส่งสินค้าถึงวันนี้มีความตื้นตัวทางธุรกิจ เพื่อมุ่งสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคอย่างไร้ขีดกำจัด เช่นเดียวกับ บริษัท ออนเนสบี GOODSHIP  ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการธุรกิจด้านโลจิสติกส์และบริการซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์และบริการจัดส่งสินค้าชั้นนำของเอเชีย   ณ  วันนี้ได้ประกาศเปิดตัว ออนเนสบี GOODSHIP อย่างเป็นทางการแล้ว   โดยออนเนสบีเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย ธีรีสา มัทวพันธุ์ Country...

“ดำรง ภูอัครนันท์” เนรมิตขยะไร้ค่า ...

“  กระถางใยมะพร้าวถือว่าเป็นสินค้า “รักษ์โลก” เพราะเมื่อเรานำเมล็ดพันธุ์พืชใส่ลงไปในกระถาง เมื่อต้นไม้เติบโตขึ้นกระถางต้นไม้เองก็ค่อยๆ ย่อยสลายได้ด้วยตัวเองตามธรรมชาติ ”  ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันทั่วโลกกระแสความตื่นตัวเรื่อง “ภาวะโลกร้อน ” ทุกประเทศต่างตระหนักและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหานี้ ด้วยการหันมาใสใจสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาโลกร้อน   เพราะต้นเหตุเกิดจากการละเลยดูแลสิ่งแวดล้อมจนบายปลายกลายเป็นปัญหาใหญ่ของโลกที่ฝังรากลึกมานานหลายปี ขณะที่ปัจจัยการให้ความใส่ใจในการดูแลป้องกันแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน  เป็นเสมือนฟันเฟืองหลักผลักดันทำให้ผู้ประกอบการเอกชน อุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตสินค้าเองต่างหันมาใส่ใจขบวนการเลือกผลิตสินค้าให้เป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันมากยิ่งขึ้นตามลำดับ เช่นเดียวกัน  บริษัท ดำรงศิลป์ โคโคนัท จำกัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มุ่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ รักษ์โลก และการผลิตสินค้าที่ไม่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม ล่าสุด...

POPULAR POSTS