วันศุกร์, กรกฎาคม 1, 2022

เทรนใหม่ กัญชา-กัญชง ทางการแพทย์ ...

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ประสานมิตรเสือปืนไวจับมือบริษัทแคนนาบิซ เทค ทำข้อตกลงร่วมทำ MOU ร่วมทำวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสุดฮอต ทั้งพืชกัญชา กัญชง และพืชกระท่อม ขาน รับนโยบายรัฐบาลเต็มสูบ   ยังสอดรับเทรนใหม่ของโลกยุดใหม่ต่างประสานเสียงเดียวกันพลิกบทบาทกัญชา กัญชง จากยาเสพติดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์    เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีพิธีลงนามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)...

ดร.ธนิต โสรัตน์ : อภิโปรเจ็กต์คลองไทย – แลนด์บริดจ์ เชื่อม 2 ฝั่งทะเลภาคใต้

 ท่ามกลางวิกฤตระดับโลกเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งเศรษฐกิจโลกและของไทยชะงักงันยกระดับไปถึงถดถอย องค์กรการค้าโลก (WTO) ประเมินว่าการค้าโลก 1 ใน 3 หายไปมูลค่ามหาศาลประมาณ 283.5ล้านล้านบาท  ด้วยสภาวะแบบนี้โครงการลงทุนระดับเมกะใหญ่ ๆ ต่างชะลอตัวรอท่าทีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก  ดร.ธนิต โสรัตน์  รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย   เปิดเผยถึงทิศทางประเทศไทยท่ามกลางไวรัสโควิด-19หลังจากนี้ ว่า  ...

บทบาทและพันธกิจศูนย์วิจัยฯมจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  ที่มีบทบาทและการทำงานจะเน้นให้บริการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร และการบริการวิชาการเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย ดร.พนิดา เรณูมาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี เกี่ยวกับทิศทางของศูนย์วิจัยฯ ทั้งเรื่องการจัดหลักสูตรอบรม  การให้บริการวิชาการความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรแก่วิสาหกิจชุมชน รวมถึงงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมให้กับชุมชนในการแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมเกษตร ว่าในปีนี้จะเป็นอย่างไรเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.พนิดา...

ภัยแล้งกระหน่ำอ้อยปี63 /64 ...

“อ้อย” พืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีเกษตรปลูกกันมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาเป็นภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคกลาง  ส่วนภาคใต้ไม่มีเกษตรกรปลูกอ้อย    ขณะที่การเก็บเกี่ยวอ้อยของเกษตรกรทำได้ 2 วิธี วิธีแรก คือ การตัดอ้อยสด และสองคือ วิธีการเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว  หรือที่เรียกกันว่า “อ้อยไฟไหม้”  และการจ้างแรงงานเผาอ้อยก่อนตัดทำให้สามารถตัดอ้อยได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาลอกกาบใบอ้อย ...

เข้าใจผิดกันใหญ่ .. ถอดข้าวจาก UPOV 1991

 UPOV 1991   ซึ่งเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนทรัพย์ทางปัญญา    และUPOV 1991  อยู่ภายใต้กรอบการค้าเสรี    CPTPP (comprehensive and progressive agreement for transpacific partnership ) หรือ ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก 

ดร.ชุมพล สายเชื้อ นายก TTLA ...

:    “หัวใจสำคัญที่สุด อยู่ที่การทำการตลาดอย่างเข้มข้น อย่างเช่น แพลตฟอร์ม  “ Lasada” หรือ “ Amazal ” กว่าจะมีคนรู้จักและนิยมแพร่หลาย แพลตฟอร์มเหล่านี้ต้องทำการตลาดมากมาย ”  ภายหลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการในเฟส 5   เพื่อมุ่งใส่เกียร์เดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19  หลังหยุดชะงักในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา   ขณะเดียวกัน การแข่งขันธุรกิจยุค...

บขส. ผ่อนปรนเท่าที่จำเป็น ...

หลังรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ สกัดพิษโควิด-19  บขส. หยุดเดินรถทุกเส้นทางทั้งหมด ห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน​ (เคอร์ฟิว) ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น....

ซีเจ โลจิสติคส์ทุ่ม 1.3 พันล้าน ...

              ซีเจ โลจิสติคส์ สัญชาติเกาหลี เดินหน้าขยายการเติบโตภายใต้ กลยุทธ์ “Pan Asia No.1” ด้วยการเปิดตัว “ซีเจ โลจิสติคส์ สมาร์ท ฮับ บางนา” ศูนย์กระจายสินค้าและพัสดุอัจฉริยะแห่งล่าสุด ด้วยขนาด 71,900 ตารางเมตร บนพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มการจัดการด้านโลจิสติคส์จากเกาหลีใต้ (K-Logistics)              ...

FTA อียู-เวียดนาม อีก 5 ปีแซงหน้าไทย

ควันหลงจากการจัดงานสัมมนา “ โอกาสและความท้าทายของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยและสหภาพยุโรป หรือ FTA ไทย – อียู เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2562  ที่ผ่านมา  ซึ่งภาครัฐได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  ผู้แทนจากหอการค้าไทย  ซึ่งเป็น  1 ในผู้เข้าร่วมงานสัมมนา มองว่า  ...

JCชูแนวคิด “K-Logistics” ...

            สนามแข่งขันโลจิสติกส์ยุด 4.0 กลายเป็นธุรกิจที่ผุดขึ้นจำนวนมากราวกับดอกเห็ด  อีกทั้งยังมีการแข่งขันอย่างเข้มข้นดุเดือด  แม้ในยามภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว   อันเนื่องจากผลกระทบกับปัญหาสงครามการค้าโลกก็ตาม                 ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ส่วนใหญ่มัก เป็นผู้ประกอบการธุรกิจจากต่างชาติ   ปัจจุบันธุรกิจโลจิสติกส์ยังมีการแข่งขันกันสูงมาก   ดังนั้น บริษัทโลจิสติกส์จำเป็นต้องงัดกลยุทธ์พัฒนาต่อยอดพิชิตคู่แข่งและ เพื่อเป้าหมายความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคตอันใกล้                       เช่นเดียวกับ  บริษัท ซีเจ...