วันพุธ, กันยายน 18, 2019

“แมลง” โกอินเตอร์ตีตลาดโลก ...

                 สินค้าส่งอออกกลุ่มสินค้าทางการเกษตร  นอกเหนือจากสินค้าหลักๆ แล้ว  แต่ยังมี “แมลงชนิดต่างๆจัดเป็นสินค้าส่งออกสร้างรายได้ข้าประเทศอีกทางหนึ่งด้วย   ก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ชี้ช่องทางว่า  ไทยมีโอกาสส่งออก “ แมลง ” และ “ผงโปรตีนจากแมลง ”  โดยเจาะตลาดประเทศสวิตเซอร์แลนด์   เพราะเป็นเทรนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด    แมลงเป็นแหล่งโปรตีนขั้นดี   เหนือนอกจากโปรตีนจากเนื้อสัตว์  

เสนอรัฐบาลใหม่เพิ่ม Productivity แรงงาน

เมื่อพลิกดูข้อมูลแรงงานจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  พบว่า จำนวนแรงงานมีทั้งสิ้น 38.42 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ที่มีงานทำ  37.60 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.91 แสนคน และผู้รองานตามฤดูกาล 3.29 แสนคน  และผู้ที่มีงานทำ  37.60  ล้านคนนั้นก็จะกระจายไปตามประเภทอุตสาหกรรมต่างๆ  อาทิ เกษตรกรรม...

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินเศรษฐกิจไตรมาส 2 ทรงตัว ปรับGDPเหลือ 3.7%

“ ธปท.ประมาณการ GDP ไว้ที่ 3.8 % แต่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประมากการไว้ที่ 3.7 % แตกต่างกันเล็กน้อย  เพราะว่าส่วนหนึ่งมองเผื่อไว้ อยู่ที่ภาคการส่งออก และมองเผื่อเศรษฐกิจโลกอาจจะชะลอตัวมากกว่าคาด  ” ธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทย ตัดสินใจปรับลดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ไทยปีนี้ลง โดยประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจลงเหลือ 3.8%  จากคาดการณ์เดิมเดือนตุลาคม 2561 อยู่ที่ 3.9% ...

เอสซีจี คว้ารางวัล Thailand Green and Smart Mining Award 2019 ปักหมุด ..ต้นแบบการบริหารจัดการเหมือง

            ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่รับผิดชอบต่อสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรคุ้มค่าสูงสุด ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี คว้ารางวัลแห่งความภูมิใจ “Thailand Green and Smart Mining Award 2019”   แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรือ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่าสูงสุดมาใช้ในทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการเหมือง เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างยั่งยืน ภายใต้สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมไทย แสดงถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการทำเหมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม             ...

เปิดกลยุทธ์ธุรกิจเอสซีจีปี 62 ก้าวบนความท้าทายอย่างไรให้เติบโตยั่งยืน

        ท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ ทุกองค์กรต่างต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้เดินต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง เช่นเดียวกับเอสซีจี ที่แม้จะเป็นองค์กรที่มีอายุยาวนานกว่า 105 ปี และเป็นที่ยอมรับในฐานะองค์กรชั้นนำของประเทศและภูมิภาค ด้วยการดำเนินงานภายใต้ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก คือซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เคมิคอลส์ และแพคเกจจิ้ง แต่องค์กรแห่งนี้ก็มีความท้าทายที่ต้องรับมือให้ได้เช่นกัน      “ปัจจุบันธุรกิจต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามา การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งจากคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันและธุรกิจข้างเคียง รวมถึงสถานการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบ เช่น ความไม่แน่นอนทางการเมือง หรือสงครามการค้า อย่างไรก็ตาม เอสซีจียังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ นั่นคือการมุ่งสร้างความแข็งแกร่งของตลาดในภูมิภาค (Regional) ด้วยการนำเสนอนวัตกรรม(Innovation) สินค้าใหม่ๆ  ที่ตอบโจทย์ลูกค้า รวมถึงการให้บริการที่ครบวงจรหรือเป็นโซลูชั่น ควบคู่กับการเสริมสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน (Sustainability) ให้ทุกสังคมและชุมชนที่เข้าไปดำเนินงานด้วย” 

“ฮัทชิสัน พอร์ท ” ทุ่ม 2 หมื่นล้าน ...

“ที่ลงทุนไปกับท่าเรือชุดนี้ คงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า บริษัทฯ พร้อมที่จะลงทุนระยะยาวกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยอย่างจริงจัง”        โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 จัด เป็นอีกหนึ่งเมกะโปรเจ็กต์ ที่มุ่งตอบโจทย์เพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือไทย    เพื่อรองรับความต้องการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต   โดยจะดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือต่างๆ ภายในท่าเรือแหลมฉบัง  สำหรับจอดเรือน้ำลึก และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ร  อีกทั้งการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ ท่าเรือแหลมฉบัง...

กุ้งปี 61 ลดเหลือ 2.9 แสนตัน ...

“ปี 2562 ราคากุ้งจะพุ่งสูงขึ้น ผู้ประกอบการหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะมีเพิ่มปริมาณการเลี้ยงมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยตลาดกุ้งเป็นหลักจะชี้ขาด ” อุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งดำเนินการกันแพร่หลายทั่วโลกทั้งจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกแข่งขันในตลาดโลก   อาทิ  จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย  และ อินเดีย   ไม่ต่างไปจากประเทศไทยที่มีเกษตรกรเลี้ยงกุ้งครอบคลุมหลายจังหวัด  ผลผลิตกุ้งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ  2-3  แสนตันต่อปี ขณะเดียวกัน การเลี้ยงกุ้งไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เพราะต้องเผชิญกับชะตากรรมต่างๆ  มากมาย อาทิ  โรคตายด่วน (EMS)   ปัญหาตลาดสหภาพยุโรป...

พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ...

“ ต้นทางคือ วัตถุดิบที่เราข้าวโพด ซึ่งเรายังขาดอยู่ เพราะฉะนั้นเชิญชวน เราต้องทำธุรกิจนี้ให้สำเร็จสำคัญที่สุดคือ เกษตรกร เข้าร่วมโครงการกับกระทรวงเกษตรฯ ปีนี้ยังขาดอยู่อีก” โครงการสานพลังประชารัฐข้าวโพดหลังนา  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การสนับสนุนเกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรไร่ละ 2,000 บาท ดอกเบี้ย 0.01%เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการนำร่องใน 33 จังหวัด ที่มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด    ขณะเดียวกัน...

ไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษา สรท.ชูธงรบตั้งสหกรณ์ ต้านสงครามการค้า

ในที่สุดแล้วไม่อาจต้านทานเอาไว้ได้  ส่งออกเดือนกันยายน 2561 ลดวูบในรอบ 9 เดือน  เหตุจากสงครามการค้าสหรัฐ- จีน ที่ยังมองไม่เห็นทางว่า ทั้งสองประเทศยักษ์ใหญ่ใครจะยอมยก “ธงขาว ” ยอมแพ้ยุติสงครามการค้า   หากแต่ผลเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้น   จากก่อนหน้านี้มูลค่าส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นดีวันดีคืนต่อเนื่องตลอด นับตั้งแต่ช่วงต้นปี 61  จนกระทั่งถึงผ่านพ้นกลางปีแล้ว เป็นไปตามคาดการณ์ของหลายฝ่าย   ล่าสุด  กระทรวงพาณิชย์รายงานภาพรวมส่งออกเดือนกันยายนว่า  ส่งออกลดต่ำลงจากเดือนกันยายน 2560 กว่า 2...

DJSI ประกาศ ซีพีเอฟ เป็นบริษัทยั่งยืนระดับโลก 4 ปีซ้อน

DJSI ดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์กรที่ยั่งยืน ริเริ่มในปี 2542 ได้มีการเปิดตัว DJSI ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของ S&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM โดยเชิญบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ทั่วโลกกว่า 3,400 แห่งใน 60 อุตสาหกรรม...

POPULAR POSTS