Monday, January 21, 2019

ไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษา สรท.ชูธงรบตั้งสหกรณ์ ต้านสงครามการค้า

ในที่สุดแล้วไม่อาจต้านทานเอาไว้ได้  ส่งออกเดือนกันยายน 2561 ลดวูบในรอบ 9 เดือน  เหตุจากสงครามการค้าสหรัฐ- จีน ที่ยังมองไม่เห็นทางว่า ทั้งสองประเทศยักษ์ใหญ่ใครจะยอมยก “ธงขาว ” ยอมแพ้ยุติสงครามการค้า   หากแต่ผลเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้น   จากก่อนหน้านี้มูลค่าส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นดีวันดีคืนต่อเนื่องตลอด นับตั้งแต่ช่วงต้นปี 61  จนกระทั่งถึงผ่านพ้นกลางปีแล้ว เป็นไปตามคาดการณ์ของหลายฝ่าย   ล่าสุด  กระทรวงพาณิชย์รายงานภาพรวมส่งออกเดือนกันยายนว่า  ส่งออกลดต่ำลงจากเดือนกันยายน 2560 กว่า 2...

DJSI ประกาศ ซีพีเอฟ เป็นบริษัทยั่งยืนระดับโลก 4 ปีซ้อน

DJSI ดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์กรที่ยั่งยืน ริเริ่มในปี 2542 ได้มีการเปิดตัว DJSI ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของ S&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM โดยเชิญบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ทั่วโลกกว่า 3,400 แห่งใน 60 อุตสาหกรรม...

ต้นแบบ “ฟาร์มกุ้งบางสระเก้า” ...

“กุ้ง”เป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากเกษตรผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก จนพัฒนากลายเป็นอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศ ขณะที่ปัจจัยสำคัญการเลี้ยงกุ้งอยู่ที่การบริหารจัดการฟาร์ม   ในการเตรียมบ่อ การเลี้ยงในระบบน้ำโปร่ง มีการดูดสิ่งปฏิกูลออกจากบ่อ เลี้ยงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้ลูกกุ้งที่มีคุณภาพต้านทานโรค บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือCPF  ซึ่งเป็นบริษัทรายใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งชนิด กุ้งขาวแวนนาไม  โดยดำเนินกิจการภายใต้โครงการ “ฟาร์มกุ้ง บางสระเก้า”  ซึ่งเปิดดำเนินการมากว่า 10 ปี กระทั่งจนประสบความสำเร็จ ปัจจุบันฟาร์มแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น “ฟาร์มต้นแบบ” ที่เลี้ยงกุ้งปลอดสาร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   เป็นฟาร์มในโรงเรือนระบบปิด ...

ดูแลครบวงจร “คอมแทรคฟาร์มมิ่ง” ...

“จุดแข็งทั้ง  5 ประเด็นทำให้ประสบความสำเร็จ  อาจจะดูเหมือนง่าย  แต่ถ้าเกษตรกรฟาร์มเลี้ยงไก่รายใดไม่ปฏิบัติตามก็จะไม่ประสบความสำเร็จได้เช่นกัน”   คอนแทรคฟาร์มมิ่ง (Contract Farming )  หรือเกษตรพันธสัญญามาปรับใช้กับการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์  ได้นำเข้ามาใช้ในประเทศไทยกว่า 40 ปี ตามนโยบายกรมการค้าภายใน เพื่อให้การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเป็นธรรม  เกษตรกรมีรายได้แน่นอน ลดปัญหาความเสี่ยงราคาผลิตผลการเกษตรในอนาคต  โดยภาคเอกชนจะเป็นผู้รับความเสี่ยงแทนเกษตรกร บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด  ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคเอกชนผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของประเทศ   สนใจการทำคอนแทรคฟาร์มมิ่ง พร้อมยอมรับความเสี่ยงแทนเกษตรกร โดยริเริ่มดำเนินโครงการคอนแทรคฟาร์มิ่งมีเกษตรร่วมโครงหลายราย ...

ต้อนรับ “ไฮสปีดเทรน” ...

“วันนี้รัฐบาลกำลังส่งสัญญาแรงๆว่าประเทศไทยพร้อมแล้ว   ส่วนการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นหลายสถาบันการศึกษาพร้อมแล้ว ” นับเป็นก้าวสำคัญของประเทศว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3  สนามบินประกอบการสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินคลองอู่ตะเภา อนึ่ง โครงการไฮสปีดเทรน ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง   เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติร่วมลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักตามนโยบายรัฐบาล ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)เปิดขายซองประมูลผลปรากฏว่า มีเอกชนรายใหญ่ซื้อซองประมูลทั้ง 7...

หุ่นยนต์ Robot แทนคน เสี่ยงแรงงาน 3 ล้านเตะฝุ่น

“เทคโนโลยีเข้าใช้แทนงานคน ยุดไทยแลนด์  4.0  ที่มีเป็นช่วงแห่งการค่างานในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มสูงขึ้น  ดังนั้น  เมื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาเท่ากับเป็นตัวเร่งจ้างงานลดลง” ภายหลังคณะกรรมการค่าจ้างแรงงานกลางมีมติปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา  โดยค่าจ้างขั้นต่ำปรับขึ้นอยู่ที่  308-330 บาทต่อวัน แตกต่างกันออกไปแต่ละจังหวัด  การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานพิจารณาเกณฑ์ความเหมาะสมเกิดขึ้นอยู่กับเหตุผล เช่น ค่าครองชีพ อ้างอิงเงินเฟ้อ 5 ปีที่ผ่านมา  เป็นต้น  จึงมีโจทย์ต่อไปว่า  การปรับอัตราค่าจ้างแรงงานครั้งถัดไปทำอย่างไรให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจ ยิ่งในยุดไทยแลนด์...

จัดระเบียบสินเชื่อ-เงินด่วนทันใจ

เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมจัดระเบียบธุรกิจปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถ บริการเงินกู้ รับจำนำทะเบียนรถ หรือให้บริการเงินกู้ทั้งระบบที่นัยว่ามีอยู่นับแสนๆ รายทั่วประเทศเข้าสู่ระบบด้วยการยก “ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการการเงิน (นอกกำกับ) พ.ศ. .... เพื่อดึงธุรกิจปล่อยเงินกู้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือ “นอนแบงก์” เข้าสู่ระบบ เนื่องจากที่ผ่านมาธุรกิจเหล่านี้ มีการเอารัดเอาเปรียบประชาชนที่เป็นลูกหนี้ทั้งการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด มีประชาชนที่เป็นลูกหนี้เงินกู้ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ต้องถูกไล่ยึดทรัพย์ ยึดรถหรือมอเตอร์ไซค์ไปขายทอดตลาดกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากขาดหน่วยงานกำกับดูแลโดยตรง กระทรวงการคลังจึงเตรียมจัดตั้งหน่วยงานอิสระขึ้นในกระทรวงการคลังเพื่อกำกับดูแลการจดทะเบียนออกใบอนุญาตธุรกิจเหล่านี้ให้เป็นระบบ พร้อมดึงหน่วยงานกำกับดูแลสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (นาโน ไฟแนนซ์) และสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (พิโก้ ไฟแนนซ์)...

“สะดวก รับส่งง่าย ใช้นินจา” ...

 หากพลิกแฟ้มข้อมูลผลการสำรวจตลาดซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตพบว่า  ยอดการซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์ภาพรวมเติบโตต่อเนื่องทุกปี   ส่งผลทำให้ไทยเป็นผู้นำอี-คอมเมิร์ซของอาเซียน ขณะที่สินค้าและบริการที่คนไทยนิยมซื้อออนไลน์มากที่สุด  อันประกอบด้วย สินค้าแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย (44%), สินค้าด้านสุภาพและความงาม (33.7%), อุปกรณ์ไอที (26.5%), เครื่องใช้ภายในบ้าน (19.5%), บริการสั่งอาหารออนไลน์ (18.7%), บริการเกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยว (17.9%) เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลหนึ่งทำให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าออนไลน์ผุดขึ้นมากมายราวกับดอกเห็ด     เพื่อตอบโจทย์ตลาดการแข่งขันซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ก็ปรับทิศทางรุกตลาดการค้ายุดใหม่ก้าวสู่ผู้ให้บริการรับ- ส่งสินค้ากลุ่มอี-คอมเมิร์ซ ไม่ต่างไปจากบริษัท...

ดร.ธนิต โสรัตน์ : มติบอร์ดไตรภาคีปรับค่าจ้าง ทำ SME ต้นทุนสูง

  กลายเป็นแรงกระเพื่อมสะเทือนไปถึงนายจ้างภาคอุตสาหกรรมทันที    หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดไตรภาคี) ชุดที่ 19  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เคาะอัตราค่าแรงขั้นต่ำปี 2561   ในพื้นที่ 77 จังหวัด มีทั้งหมด 7 อัตรา ปรับขึ้นตั้งแต่ 8-22 บาท  (รายละเอียด ล้อมกรอบด้านล่าง ) นายจ้างภาคอุตสาหกรรม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน...

DHL eCommerce ทางเลือกใหม่ ...

เกียรติชัย พิตรปรีชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท DHL eCommerce ประเทศไทย “DHL eCommerce จะทำให้ผู้ประกอบการออนไลน์และลูกค้าได้รับบริการจัดส่งพัสดุที่รวดเร็วไปยังทุกภูมิภาคทั่วไทยด้วยคุณภาพมาตรฐานDHL ที่เน้นให้ความสะดวกและสามารถเข้าถึงง่ายในคราวเดียว” รัฐบาลชูนโยบายขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 หรือการส่งเสริมสนับสนุนต้องการให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือนวัตกรรมสมัยใหม่  เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางการค้า ขณะเดียวกัน เทคโนฯยังนำไปสู่การเพิ่มความสะดวกรวดเร็วทางการการขนส่งสินค้า  รวมทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ล่าสุด ขนส่งโลกบริษัท DHL 1 ใน 4 บิ๊กโฟร์ด้านการขนส่ง ได้ส่งผุด ...

POPULAR POSTS