Thursday, November 15, 2018

จุดเปลี่ยน มจพ. ใช้ QR CODE ผ่าน APP คุมสอบนักศึกษาแม่นยำ 100 %

การใช้ระบบระบบสแกนบาร์โค้ด (QR CODE) เป็นนวัตนกรรมอีกชิ้นที่ถูกนำมาใช้งานจริงได้ 2 ปีรองรับการเข้าสอบของนักศึกษาและสำหรับผู้คุมสอบ เป็นผลงานของนักศึกษา นายรภัสสิทธิ์ เทพทอง และ นางสาวศศิธร คงสวัสดิ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยมีอาจารย์วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นที่ปรึกษาโครงการ การใช้ระบบระบบสแกนบาร์โค้ด (QR...

CP Cambodia คว้า 3 รางวัลจากงาน Cambodia International Agriculture, Food & Livestock Show 2018

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมง ราชอาณาจักรกัมพูชา H.E. Veng Sakhon มอบ 3 รางวัลแก่ บริษัท ซี.พี. กัมพูชา ในงาน Cambodia International Agriculture, Food & Livestock Show 2018 ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมพัฒนาด้านการเกษตรของกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง นายวิทยา...

กองทัพน้อยที่ 1 และซีพีเอฟ ร่วมยกระดับมาตรฐานร้านค้าสวัสดิการทหาร ช่วยลดค่าครองชีพแก่ครอบครัวทหารและประชาชน

พลตรีอิทธิพล สุวรรณรัฐ รองแม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นประธานเปิดร้านค้าสวัสดิการทหาร กองทัพน้อยที่ 1 ซ.พหลโยธิน 49/2  บางเขน ที่กองทัพน้อยที่ 1 ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยซีพีเฟรชมาร์ท และสำนักประสานและขับเคลื่อนกลยุทธ์ซีพีเอฟ ดำเนินโครงการปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการทหาร ให้มีความทันสมัย และมีมาตรฐานการจำหน่ายสินค้าที่ดียิ่งขึ้น...

“นำสินประกันภัย” ติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2561

นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับโล่รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) จากนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561 จากการดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล  (Environment,...

ซีพีเอฟ ภูมิใจกับรางวัลความยั่งยืน ตอกย้ำความมุ่งมั่นสร้างธุรกิจบนความใส่ใจสังคมรอบด้านและสิ่งแวดล้อม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลให้กับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ   ซีพีเอฟ ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (SET Sustainability Awards 2018 ประเภท Outstanding Sustainability Awards) และหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) เป็นปีที่...

ซีพี ผนึกพลังภาครัฐ หนุนโครงการข้าวโพดหลังนา พร้อมรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง

ซีพี ผนึกพลังภาครัฐหนุนข้าวโพดหลังนา เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 15 แห่งทั่วประเทศ รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่ลงทะเบียนโดยตรง ภายใต้โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” พร้อมขยายจุดรับซื้อใกล้แหล่งปลูก เพิ่มความมั่นใจเกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังนามีตลาดรับซื้อแน่นอน นายไพศาล เครือวงศ์วานิช รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้กล่าวเชิญชวนเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาของรัฐบาล...

รชค. ตรวจเยี่ยมกิจการท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมกิจการท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน โดยมี ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปและนำชมกิจการ การปฏิบัติงานของท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย...

ซีพีเอฟ ร่วมแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย(IUU)ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

ซีพีเอฟมุ่งพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน พร้อมสนับสนุนคู่ค้าให้พัฒนาการดำเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งในด้านนโยบายการจัดหา การตรวจสอบย้อนกลับ และแรงงาน เพื่อแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายในภูมิภาคอย่างยั่งยืน บริษัทได้ตั้งเป้าให้คู่ค้าธุรกิจหลักทั้งหมดในประเทศ โดยเฉพาะคู่ค้าธุรกิจปลาป่น ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารกุ้งของบริษัท และเป็นวัตถุดิบชนิดเดียวที่เชื่อมโยงธุรกิจของบริษัทกับการประมง ต้องผ่านการตรวจประเมินด้านความยั่งยืนครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน  และการปฏิบัติต่อแรงงานภายในปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้สนับสนุนให้คู่ค้าปลาป่นปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานให้มีความยั่งยืน และสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล โดยตั้งแต่ปี 2558 ปลาป่นทั้งหมดที่บริษัทจัดหาและใช้ในประเทศไทยมาจากแหล่งที่ได้รับรองมาตรฐาน IFFO Responsible Sourcing (IFFO RS) ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปลาป่นและน้ำมันปลาอย่างยั่งยืนในระดับสากลที่ดีที่สุดในปัจจุบัน...

ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ร่วมยกระดับรายได้เกษตรกร

มร. Emmanuel Pinol รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท CPF Philippines Corporation (ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์) นำโดย นายสกล ชีวะโกเศรษฐ รองประธานกรรมการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (สัตว์บก) นาย อุดมศักดิ์ อักษรภักดี กรรมการผู้จัดการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (สัตว์น้ำ) เข้าพบและหารือการสนับสนุนโครงการความร่วมมือผลิตและรับซื้อพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อรองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นการยกระดับขีดความสามารถและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรฟิลิปปินส์ ณ กระทรวงเกษตร...

มจพ. กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (2561)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2560 (2561) แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในวันพฤหัสบดีที่  15 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) ดังนี้ (1)  การฝึกซ้อมย่อย  ระหว่างวันที่ 5 – 9...

POPULAR POSTS