วันจันทร์, กันยายน 26, 2022
หน้าแรก แท็ก ศ.ดร.อมร พิมานมาศ

แท็ก: ศ.ดร.อมร พิมานมาศ

นายกฯวิศวกรโครงสร้างไทย วิเคราะห์สาเหตุเชิงวิศวกรรมกรณีนั่งร้านถล่ม

ชิงวิศวกรรม สาเหตุหลักของการวิบัติชองนั่งร้านเหล็กอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น1) คํ้ายันไม่เพียงพอระหว่างการก่อสร้าง ไม่สามารถรับน้ำหนักคอนกรีตระหว่างก่อสร้างได้2) การประกอบคํ้ายันไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง เช่น ขาดชิ้นส่วนค้ำยันทแยง ทำให้โครงสร้างไม่มีเสถียรภาพ3)