วันจันทร์, กันยายน 26, 2022
หน้าแรก แท็ก โครงข่ายโลจิสติกส์

แท็ก: โครงข่ายโลจิสติกส์

ทช.ลุยตั้งด่านสกัดบนสาย อจ.3022 สกัดสายแบกเมืองอำนาจ

กรมทางหลวงชนบท เข้มงวดรถบรรทุกน้ำหนักเกิน เพื่อป้องกันการชำรุดของพื้นผิวถนนในระยะยาว ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่บนถนนสาย อจ.3022 จ.อำนาจเจริญ

ทช.ยกระดับมาตรฐานทางเข้าโครงการหลวง อ.เวียงป่าเป้า คาดแล้วเสร็จกลางปี67

กรมทางหลวงชนบท(ทช.)ยกระดับมาตรฐานทางเข้าโครงการหลวง สายบ้านทุ่งยาว อ.เวียงป่าเป้า กว่า 36 กม.ส่งเสริมท่องเที่ยวเชียงรายและเชียงใหม่ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสัญจรปลอดภัยทุกฤดู คาดก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งเส้นช่วงกลางปี 67

ทล.เร่งสำรวจออกแบบ ทล.4(เขาหลัก-ลำแก่น)เชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน

ทล.เร่งโครงการสำรวจและออกแบบ ทล. 4  (ถนนเพชรเกษม) ช่วง เขาหลัก-ลำแก่น จ.พังงา เชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน หนุนแลนด์บริดจ์ รองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งรายงานการประเมินผล EIA  ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา

ซ่อมเสร็จแล้ว!ถนนสาย อย.4014 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

กรมทางหลวงชนบท เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยกระดับมาตรฐานทาง ซ่อมสร้างถนนสาย อย.4014 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เสร็จสมบูรณ์

ทช.ขยายถนนสาย นย.3007 จ.นครนายก คืบหน้า62%คาดแล้วเสร็จกลางปี 66

ทช.ลุยขยายถนนสาย นย.3007 จ.นครนายก ระยะทางกว่า 18 กม. รองรับการขยายตัวเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพการขนส่งอย่างเป็นระบ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คืบหน้า 62 % เร็วกว่าแผน คาดแล้วเสร็จกลางปี 2566

เสร็จแล้ว!ถนนคสล.แยก ทล.202-บ.ห้วยยาง อ.เขมราฐ อุบลฯ

กรมทางหลวงชนบท(ทช.)ส่งเสริมเศรษฐกิจการคมนาคมไทย-ลาว เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางระหว่างอำเภอให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อบ.3025 แยก ทล.202 - บ้านห้วยยาง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เสร็จสมบูรณ์

ทช.สำรวจออกแบบโครงสร้างต่างระดับจุดตัด ทล.35-สค.2055 จ.สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม

กรมทางหลวงชนบท มุ่งบรรเทาการจราจรบนถนนสายหลัก รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจการขนส่ง/ท่องเที่ยวในอนาคต ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สำรวจออกแบบโครงสร้างต่างระดับ บริเวณจุดตัด ทล.35 ถนนสาย สค.2055 จ.สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม

ทล.แจงกรณีโครงเหล็กเสาเข็มล้มพับขวางผิวจราจรบริเวณก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จ.สงขลา

กรมทางหลวงชี้แจงกรณีโครงเหล็กเสาเข็มล้มพับเข้ามาในผิวจราจรบริเวณก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) จ.สงขลา

ปีหน้าได้ใช้!ถนนผังเมืองรวมเมืองลับแล

กรมทางหลวงชนบท(ทช.)สร้างถนนผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่ง แบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลัก รองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คาดแล้วเสร็จปี 2566

แล้วเสร็จ!ก่อสร้างทล.33บ.ภาชี-บ.หินกอง อยุธยา 4 เลนเชื่อมภาคกลาง-ตะวันออก

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 33 สายอำเภอบางปะหัน - อำเภอนครหลวง - อำเภอภาชี - บ้านหินกอง ตอนบ้านภาชี - บ้านหินกอง แล้วเสร็จ ระยะทาง 26.72 กิโลเมตร