วันศุกร์, กรกฎาคม 19, 2024
หน้าแรก แท็ก ทล.สรุปแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาค

แท็ก: ทล.สรุปแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาค

ทล.สรุปแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาค

กรมทางหลวง โดยสำนักแผนงาน ได้จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาค โดยมีหน่วยงานภายในของกรมทางหลวง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนผู้ที่สนใจ