NSI นำสินประกันภัย ผนึกพันธมิตรเปิดตัวแบรนด์ใหม่“ก้าวไกลไปด้วยกัน”

0
54

นายสมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดประชุมตัวแทนและนายหน้าทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “NSI : 2019  Better Partner For Better Life” เพื่อประกาศวิสัยทัศน์แบรนด์ใหม่ NSI นำสินประกันภัย เน้นความเป็นพันธมิตรที่ร่วมคิดร่วมทำสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไปพร้อมกันให้กับลูกค้าและคู่ค้า(Better Partner Better Together)ซึ่งสร้างความประทับใจแก่พันธมิตรทั้งตัวแทนและนายหน้าที่ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งโดยทุกท่านเปี่ยมด้วยพลังมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จร่วมกันกับ NSI