บวท.แจงกรณี “แอร์เอเชีย”เชิดหัวกะทันหัน ณ ท่าอากาศยานกระบี่

0
549

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) ชี้แจงกรณีเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน AIQ3212 แบบ A320 เส้นทางบินดอนเมือง – กระบี่ ขณะนำเครื่องลง ณ ท่าอากาศกระบี่ ต้องเชิดหัวขึ้นอย่างกะทันหัน เนื่องจากเครื่องการบินไทยเที่ยวบิน THA250 แบบ A333 จอดรออยู่บนทางวิ่งเพื่อรอวิ่งขึ้น 

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. กล่าวว่า กรณีเครื่องบินไทยแอร์เอเชียทำการบินขึ้นไปใหม่ (Go Around) ณ ท่าอากาศยานกระบี่ ได้รับรายงานและตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า สาเหตุที่ทำให้สายการบินไทยแอร์เอเชียไม่สามารถนำเครื่องร่อนลงจอดที่สนามบินกระบี่ตามเวลาและต้องเชิดหัวขึ้นบินวนบนอากาศอีกครั้ง เนื่องจากในขณะนั้นมีเครื่องบินของสายการบินไทยจอดรออยู่บนทางวิ่งเพื่อเตรียมวิ่งขึ้น จากเหตุดังกล่าวเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ (ATC) จึงได้สั่งการให้เครื่องบินไทยแอร์เอเชียทำการบินขึ้นไปใหม่ (Go Around) ในระยะ 4 นอติคอลไมล์ หรือ 7 กิโลเมตรก่อนถึงทางวิ่ง ซึ่งเป็นไปตามวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในขั้นตอนการตัดสินใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ (ATC) กับนักบิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติการบิน เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของท่าอากาศยานกระบี่เป็นท่าอากาศยานที่มีทางวิ่งเดียว ดังนั้นทุกเที่ยวบินต้องใช้ทางวิ่งขึ้นและลงร่วมกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้ 

ทั้งนี้ เหตุการณ์ในลักษณะนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย บวท. ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยเป็นอันดับแรก และมีระบบบริหารความปลอดภัยด้านการให้บริการจราจรทางอากาศ (safety management system) ตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โดย บวท. ได้รายงานสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสนอให้ กพท. ตามขั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการจราจรทางอากาศให้ปลอดภัยสูงสุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น