เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ซีพีเอฟ

0
402

นายอุฬาร์ ศรีประทักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี นำคณะผู้บริหาร อาสาสมัครกลุ่มสตรีและผู้นำชุมชน ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน จำนวน 210 คน เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ณ จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีกระบวนการผลิตอันทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามมาตรฐานสากล ภายใต้หลักสวัสดิภาพสัตว์ ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตลอดจนศึกษาการพัฒนาด้านพลังงานสะอาด อาทิ โครงการไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว และโครงการโคเจนเนอเรชั่น ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยมี นายสมชาย อุทัยเลิศ รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ