ขสมก.ผนึก ขบ.ตรวจเข้มรถเมล์’เก่า-ทรุดโทรม’สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

0
444

ขสมก.ผนึกร่วมขบ.จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ ลงพื้นที่ตรวจสภาพรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ หากตรวจมีชำรุดทรุดโทรม หรืออุปกรณ์ส่วนควบมีความบกพร่อง จะเปรียบเทียบปรับและให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชนต่อไป

นายประยูร  ช่วยแก้ว  รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่สื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพรถโดยสารเอกชนร่วมบริการปรับอากาศ สาย 558 ทะเบียน 14 – 2131 กทม. มีสภาพทรุดโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรง และสกปรกซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ขสมก.และความเชื่อมั่นของประชาชนผู้ใช้บริการ  ขสมก.จึงบูรณาการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ ออกตรวจสภาพรถโดยสารเอกชนร่วมบริการขนาดใหญ่ และรถโดยสารเอกชนร่วมบริการขนาดเล็ก (มินิบัส) ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ ขสมก.ทุกคัน ให้อยู่ในสภาพแข็งแรง สะอาด และมีความมั่นคงปลอดภัย โดยดำเนินการตรวจสภาพรถโดยสาร ณ ท่าปล่อยรถต้นทาง – ปลายทาง ระหว่างวันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2562 ช่วงเช้าตั้งแต่ เวลา 09.00 – 12.00 น. และช่วงบ่าย ตั้งแต่ เวลา 13.00 – 16.00 น. 

จากการตรวจสภาพรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2562 พบว่า มีรถโดยสารไม่ผ่านการตรวจสภาพ จำนวน 32 คัน เนื่องจากเบาะที่นั่งชำรุด กระจกบังลมหน้าแตกร้าวและยางล้อรถเสื่อมสภาพ  โดย ขสมก.และ ขบ.ได้เปรียบเทียบปรับ และให้ผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และนำรถไปตรวจสภาพที่ ขบ. ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ ขสมก.และ ขบ.จะติดตามการปรับปรุงแก้ไขสภาพรถโดยสารของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รถโดยสารเอกชนร่วมบริการทุกคัน มีความมั่นคงปลอดภัย ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ และมีความน่าใช้บริการมากขึ้น สอดรับกับการที่รถโดยสารเอกชนร่วมบริการได้มีการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสาร เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา