ทช.คุมเข้มรถบรรทุกน้ำหนักเกิน

0
135

ทช.คุมเข้มรถบรรทุกน้ำหนักเกิน สร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะบนถนนสาย ฉช.3001 เชื่อมลาดกระบัง – ฉะเชิงเทราคาดเปิดใช้ปี 2563

นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) ให้รายละเอียดว่า ปัจจุบันถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 เปิดถนนเชื่อมเขตลาดกระบังกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 (ฉะเชิงเทรา – บางปะกง) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 20.328 กิโลเมตร เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเข้าไปยังเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิอีกเส้นทางหนึ่ง

ปัจจุบันมีปริมาณรถบรรทุกมากกว่า 3,000 คัน/วัน และอาจจะมีรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดผ่านสายทาง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ถนนชำรุดอย่างรวดเร็วก่อนกำหนด ทั้งนี้ เพื่อลดความเสียหายของถนน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในสายทาง ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ บนถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 314 – บ้านลาดกระบัง (ตอนฉะเชิงเทรา) อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 แห่ง ช่วง กม.ที่ 1+430 ด้านซ้ายทาง (ขาเข้ากรุงเทพฯ) ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ซึ่ง ทช.จะเปิดใช้สถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะเมื่อถนนก่อสร้างเสร็จในเดือนตุลาคม 2563 คาดว่าประชาชนจะได้ใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย