มจพ. นำตัวอย่างนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี โชว์นายกรัฐมนตรี

0
116

รศ.ดร.สุเมธ อ่ำชิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมนำตัวอย่างผลงานนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคมและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยจัดแสดง เรื่อง “ระบบแจ้งเตือนแบบเบาะรองนอนสำหรับป้องกันผู้ป่วยตกเตียง”  พร้อมโชว์ให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรม Thailand Social Expo 2019 ดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

งานมหกรรม Thailand Social Expo 2019 ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน – Partnership for Sustainability”  โดยมีนายปรเมธี  วิมลศิริ  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำชมผลงานนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีฯ  ทั้งนี้ งานดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี