1 ส.ค.นี้ปรับขึ้นราคาตั๋วรถเมล์แบบรายเดือน-สัปดาห์ทั้งรถร้อน-แอร์ ตั้งแต่ 20-220 บาท

0
241

คนกรุงผู้ใช้บริการรถเมล์ขสมก.เตรียมควักกระเป๋าเพิ่ม  เพราะ 1 ส.ค. นี้เป็นต้นไปได้เวลาขึ้นราคาตั๋วรถเมล์ แบบรายเดือน-สัปดาห์ ทั้งรถร้อน-แอร์ ตั้งแต่ 20 -220 บาท

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ประกาศปรับเพิ่มขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางแบบรายสัปดาห์ และแบบรายเดือนไปเมื่อวันที่ 23 ก.ค.2562  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดังนี้

ตั๋วรายสัปดาห์ รถโดยสารธรรมดา ราคาเดิม 100 บาทต่อใบ เป็น 120 บาทต่อใบ รถโดยสารปรับอากาศ ราคาเดิม 200 บาทต่อใบ เป็นราคา 255 บาทต่อใบ

ส่วนตั๋วรายเดือน รถโดยสารธรรมดา ราคาเดิม 400 บาทต่อใบ เป็น 480 บาทต่อใบ รถโดยสารปรับอากาศ ราคาเดิม 800 บาทต่อใบ เป็น 1,020 บาทต่อใบ

ทั้งนี้ การปรับขึ้นราคาดังกล่าว จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไป