รฟท.เปลี่ยนเป็นขบวนรถรวมหัวจักรดีเซลเดินรถหนองคาย-ท่านาแล้ง ดีเดย์2 ส.ค.62

0
283

รฟท.ปรับปรับเปลี่ยนเป็นขบวนรถรวมใช้รถจักรดีเซลเดินรถหนองคาย-ท่านาแล้ง-หนองคาย ดีเดย์ 2 ส.ค.62 เป็นต้น

ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 62 เป็นต้นไป การรถไฟแห่งประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนขบวนรถด่วนพิเศษโดยสารที่ 913/914 และ 917/918 (ไทย-สปป.ลาว)เป็นขบวนรถรวม(พ่วงรถ บทต.และ บชส.) ใช้รถจักรดีเซล(ไม่เกิน 15 ตัน/เพลา) ทำการเดินระหว่าง หนองคาย – ท่านาแล้ง – หนองคาย ตามกำหนดเวลา ดังนี้.-
?ขบวนรถรวมที่ 481 หนองคาย ออก 07.30 น.ท่านาแล้ง ถึง 07.45 น.
?ขบวนรถรวมที่ 482 ท่านาแล้ง ออก 10.00 น.หนองคาย ถึง 10.15 น.
?ขบวนรถรวมที่ 483 หนองคาย ออก 14.45 น.ท่านาแล้ง ถึง 15.00 น.
?ขบวนรถรวมที่ 484 ท่านาแล้ง ออก 17.30 น.หนองคาย ถึง 17.45 น