เปิดตัว “AOT DIGITAL AIRPORTS” สนามบินมีชีวิต!

0
26

“ศักดิ์สยาม ชิดชอบ”รมว.คมนาคม เปิดตัว “AOT DIGITAL AIRPORTS” สนามบินมีชีวิต พร้อมทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่โลกเสมือนจริง เชื่อมท่าอากาศยานทั่วโลก

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่ยุค 4.0 รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย การให้บริการผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานให้ได้รับความสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเกิดความประทับใจแก่ผู้โดยสาร เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงคมนาคม ที่ได้มอบให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ในช่วงเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ทอท. ได้พัฒนา AOT DIGITAL AIRPORTS

“ทอท. ได้ลงทุนไว้ก่อนหน้านี้มาใช้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารโดยไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติม ตามนโยบายที่ได้ให้ ทอท. ดำเนินการตั้งแต่ต้น ตั้งแต่นี้ต่อไปกระทรวงฯ จะไม่มีเฉพาะเรื่องการก่อสร้างเท่านั้น กระทรวงฯ จะต้องเน้นการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ที่สามารถเชื่อมโยงการเดินทางได้ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ”

สำหรับ AOT DIGITAL AIRPORTS เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบ Application บนอุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเลต เพื่อบริหารจัดการท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการในท่าอากาศยาน โดยจะครอบคลุมท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ของ ทอท. ในช่วงแรกจะนำร่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในอนาคตจะเชื่อมโยงท่าอากาศยานพันธมิตรอีก 16 แห่งทั่วโลก ซึ่งไม่เพียงสามารถนำข้อมูลการใช้งาน Aplication มาเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในท่าอากาศยาน เช่น ปริมาณของผู้โดยสารตามจุดต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ ทอท. ยังสามารถนำข้อมูลมาวางแผนปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่าอากาศยาน รวมทั้งในการนำเนอข้อมูลต่าง ๆ ได้ตรงใจผู้โดยสารมากขึ้น สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้โดยสาร

ในเบื้องต้น Aplication ดังกล่าว จะมีฟังก์ชันสำหรับให้ผู้โดยสารได้ใช้งาน ดังนี้ 1. Flight Information ตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบิน เคาน์เตอร์เช็คอินและสัมภาระ 2. Map and Navigation แผนที่อัจฉริยะในอาคารผู้โดยสารพร้อมนำทางไปยังจุดต่าง ๆ 3. Transport & Car Park บริการข้อมูลการให้บริการขนส่งสาธารณะและการเดินทางภายในท่าอากาศยาน 4. Facilities & Service บริการข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน 5. Shop & Dine แหล่งรวบรวมข้อมูลสินค้า ร้านอาหาร พร้อมโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ 6. Flight Alerts แจ้งเตือนเที่ยวบินที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้โดยสารได้มีเวลาเตรียมตัวก่อนไปท่าอากาศยาน 7. Suggestion & Help Desk ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น และ 8. Mobile Aplication เครื่องมือช่วยแปลภาษา ได้แก่ ภาษาไทย จีน อังกฤษ รัสเซีย และญี่ปุ่น