ทล.อัพเดทน้ำท่วม 16 ก.ย.พบท่วม 4 จว.15 สายทางผ่านไม่ได้ 7 แห่ง

0
13

กรมทางหลวง อัพเดทสถานการณ์น้ำท่วมวันที่ 16 ก.ย. 62 พบน้ำท่วม 4 จังหวัด จำนวน 15 สายทาง ผ่านไม่ได้ 7 แห่ง สอบถามเส้นทางโทร สายด่วน 1586

กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ได้ทำการสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ สถานการณ์น้ำท่วมวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 4 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร ตราด อุบลราชธานี และศรีสะเกษ จำนวน 15 สายทางทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้ 7 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้
จ.อุบลราชธานี จำนวน 4 แห่ง
1. ทล.24 ตอน บ้านสวน – เขื่องใน ช่วงกม.ที่ 418 – 420
– น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 85 ซม. ใช้ทางเลี่ยงเลี้ยวขวา ทล.231 ไปอ.เมืองอุบลราชธานี
2. ทล.2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ 4+929 (สะพานห้วยเรือ)
– คอสะพานชำรุดปิดการจราจร ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
3. ทล.2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ ช่วงกม.ที่ 14 – 15
– น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 10 – 80 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
4. ทล.2408 ตอน นาคำใหญ่ – โพนเมือง ช่วงกม.ที่ 14 – 18
– น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 10 – 20 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

จ.ตราด จำนวน 2 แห่ง
1. ทล.3271 ตอน เนินสูง – ด่านชุมพล ช่วงกม.ที่ 3 – 4
– น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 40 – 50 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่
2. ทล.3494 ตอน ท่าประดู่ – ฉางเกลือ ช่วงกม.ที่ 18 – 19
– น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 90 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

จ.ศรีสะเกษ จำนวน 1 แห่ง
1. ทล.2412 ตอน ท่าศาลา – ละทาย ช่วงกม.ที่ 12 – 16
– น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 78 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

ทั้งนี้ กรมทางหลวง ได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง วางแนวคอนกรีตแบริเออร์กั้นน้ำ ให้เป็นแนวเส้นทางในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทาง พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)