มอบรางวัลโครงการ “คนขับเกรด A” ครั้งที่ 3

0
14

ออล ไทย แท็กซี่ ปลื้ม โครงการมอบรางวัล “คนขับเกรด A” ครั้งที่ 3 เผยจำนวนผู้เข้ารับรางวัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำเป้าหมายมุ่งพัฒนายกระดับแท็กซี่ให้มีมาตรฐานบริการที่ดีเยี่ยม 

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด เปิดเผยหลัง เป็นประธานมอบรางวัล “คนขับเกรด A” ว่าการมอบรางวัล “คนขับเกรด A” ครั้งที่ 3 ของโครงการฯ รอบประเมินตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2562 โดยมีคนขับแท็กซี่ของบริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด ผ่านการประเมินและได้รับรางวัล รวมจำนวนทั้งสิ้น  47 คน โดยในจำนวนนี้มีผู้ได้รับรางวัลคนขับเกรด A ติดต่อกัน 3 ครั้ง จำนวน 14 คน  ผู้ได้รับรางวัล 2 ครั้ง ติดต่อกัน จำนวน 18 คน  และผู้ได้รับรางวัลครั้งแรก จำนวน 15 คน

“โครงการนี้มีวัตถุประสงค์พัฒนายกระดับแท็กซี่ให้มีมาตรฐานทั้งด้านความมีระเบียบวินัย ความปลอดภัย และการให้บริการที่ดีเยี่ยม บริษัทฯ จึงมีนโยบายมอบรางวัลให้คนขับรถแท็กซี่ ที่ปฎิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ สำหรับเกณฑ์การประเมินได้แก่ 1. ขับรถดีและปลอดภัยโดยบริษัทมีมาตรฐานตรวจสอบอย่างละเอียด 2. ไม่ปฏิเสธลูกค้าและรับงานตามที่บริษัทฯกำหนด 3. นำรถเข้าตรวจสมรรถนะและความพร้อมของรถตามกำหนด 4. ส่งเงินค่ารถตามกำหนด 5. ไม่เคยถูกลูกค้าร้องเรียน โดยพนักงานขับรถที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามเกณฑ์พิจารณา จะได้รับเงินรางวัล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับผู้โดยสาร”

นางเครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า จากสถิติการมอบรางวัล “คนขับเกรด A” ครั้งที่ 3 นี้ พบว่ามีจำนวนคนขับแท็กซี่ของบริษัทออลไทยแท็กซี่ได้รับรางวัลเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ต้องการยกระดับและพัฒนามาตรฐานแท็กซี่ไทย สำหรับผู้สนใจต้องการขับรถแท็กซี่ของบริษัท ออลไทยแท็กซี่ จำกัด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกสรรหาว่าจ้าง บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด  โทร. 0-2939-4999 ต่อ 1174  ดูรายละเอียดได้ที่ www.nakhonchaiair.com หรือ Facebook @AllThaiTaxi