SMOC ยกระดับนักข่าว “สื่อสังคมออนไลน์” ติวเข้ม “ตัดต่อคลิปข่าว” ด้วยมือถือแบบมืออาชีพ!

0
26

ชมรมสื่อสังคมออนไลน์ (SMOC) เปิดโครงการติวเข้มต่อยอดองค์ความรู้ “ตัดต่อคลิปข่าว” ผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว หวังยกระดับตัวแทนสมาชิกฯ 30 ชีวิต สร้างช่องทางนำเสนอข่าวสารบนแพลทฟอร์มดิจิตอล สอดรับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ของสังคมไทย

นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค ประธานชมรมสื่อสังคมออนไลน์ กล่าวระหว่างเปิดโครงการ “ติดปีกต่อยอดองค์ความรู้ สู่เพื่อนสื่อสังคมออนไลน์ ครั้งที่ 1” ตอนกลเม็ด “การใช้สมาร์ทโฟน สร้างคลิปข่าวในเครื่องเดียว รุ่นที่ 1″ ว่า เป็นการโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างชมรมสื่อสังคมออนไลน์, บมจ.ซีพีออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทย และ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (บสก. หรือ BAM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สัมพันธ์กับ “ดิจิทัล เทคโนโลยี” (อินเตอร์เน็ต ในยุค 4G และ 5G) ให้แก่เพื่อนสมาชิกในชมรมฯ ที่ปัจจุบันมีสมาชิกจากแวดวงสื่อสารมวลชนในโลกโซเชียลมีเดีย มากกว่า 90 คน ได้นำองค์ความรู้ข้างต้นไปพัฒนาและปรับใช้ในการทำงาน รองรับความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการนำเสนอที่ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ รวมถึงยังใช้เป็นช่องทางใหม่ๆ ในการสร้างงานและสร้างรายได้ ในอนาคต นอกจากนี้ ยังสอดรับกับแนวนโยบายของทางชมรมฯที่อาจสร้างโครงการใหม่ๆ ต่อยอดจากโครงการข้างต้นในอนาคตอันใกล้

สำหรับการอบรมฯ ในครั้งนี้ มีสมาชิกฯ ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 30 คน แต่เพื่อให้โครงการและผู้เข้าอบรมฯ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดจำนวนผู้เข้าอบรมฯเพียงแค่ 30 คน ส่วนรายชื่อที่เกินจากนี้ ทางชมรมฯได้จัดทำไว้เป็น “รายชื่อสำรอง” กรณีมีการถอนตัว และอาจจัดทำโครงการฯ ในรุ่นต่อไป หากมีสมาชิกฯ ให้ความสนใจ ทั้งนี้ ทางชมรมฯ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการถ่ายทำและตัดต่อข่าว สารคดีข่าว สารคดีทั่วไปและอื่นๆ ทั้งจากอุปกรณ์และเครื่องมือในอุตสาหกรรมการผลิตสื่อโทรทัศน์ และสมาร์ทโฟน อีกทั้ง วิทยากรยังเคยทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการใช้ “สมาร์ทโฟน” ในการสร้างคลิปข่าวให้กับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจมาก่อนแล้ว นอกจากนี้ ยังได้ผู้ช่วยวิทยากรจำนวน 3 คน ซึ่งเคยเข้ารับการอบรมและใช้สมาร์ทโฟน ด้วยโปรแกรม Open Camera และ KineMaster  ในการทำคลิปข่าวจากภาคสนามนานกว่า 6  เดือน มาช่วยอำนวยความสะดวก คอยแนะนำ และตอบคำถามในทุกข้อสงสัยแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

อนึ่ง การจัดอบรมฯในครั้งนี้ มีขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารซีพี ทาวเวอร์ 1 ถ.สีลม (BTS สถานีศาลาแดง / MRT สถานีสีลม) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ของวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562