เคทีซมอบเงินกว่า 27 ล้านบาทสานต่อปณิธานสร้างครอบครัวทดแทนถาวรแก่น้องๆมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

0
33

นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (กลางขวา) ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 27,035,401  บาท ให้กับนางสาวจันทิรา สมบุญเกิด (กลางซ้าย) รองผู้อำนวยการใหญ่และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทุนและการสื่อสาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งสมาชิกเคทีซีร่วมกันบริจาคผ่านบัตรเครดิต และใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท สมทบทุนช่วยเหลือมูลนิธิ เมื่อเร็วๆ นี้

นางสาวจันทิรา สมบุญเกิด กล่าวว่า “มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ใช้หลักการดำเนินงานเดียวกับหมู่บ้านเด็ก SOS Children’s Villages ทั่วโลก โดยจะรับอุปการะเด็กที่สูญเสียบิดามารดาและไม่มีญาติมิตร หรือเด็กที่ครอบครัวดั้งเดิมไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง โดยการสร้างครอบครัวทดแทนถาวรที่ให้การเลี้ยงดูเด็กในบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่นเต็มเปี่ยมด้วยความรัก ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนในการเลี้ยงดู 700 คน ใน 5 หมู่บ้านเด็กโสสะทั่วประเทศ บ้านแต่ละหลังจะมีคุณแม่โสสะ 1 คน อุทิศตนเป็นคุณแม่คอยเลี้ยงดูเด็กๆ ประมาณ 8-10 คนต่อหลัง โดยแม่โสสะพร้อมรับลูกทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโสสะโดยไม่มีเงื่อนไขก่อเกิดเป็นสายสัมพันธ์อันแนบแน่นและมั่นคงเสมือนแม่และลูก ซึ่งบทบาทหน้าที่ความเป็นแม่โสสะ ถือว่ามีคุณค่าอย่างมากเสมือนการมอบชีวิตใหม่ให้กับเด็กๆ คุณแม่โสสะจะสอนการใช้ชีวิตประจำวัน ในสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเด็กในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและได้รับการศึกษาสูงสุดตามกำลังความสามารถของเด็ก เพื่อให้เด็กๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพ สามารถเลี้ยงดูตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข”