จีนเพิ่ม 2 ด่านนำเข้าผลไม้ไทย เปิดด่านรถไฟผิงเสียง ครั้งแรกขนผลไม้ไทยขึ้นรถไฟขายจีน

0
19

เป็นที่ทราบกันดีย่างเข้าสู่เดือนพ.ค.-มิ.ย.ของทุกปีถือเป็นฤดูกาลราชา-ราชินีผลไม้อย่าง “ทุเรียน-มังคุด”ออกสู่ท้องตลาด นอกเหนือจากการกระจายสู่ท้องตลาดภายในประเทศแล้วไทยเรายังส่งออกไปทั่วโลกอีกด้วย และหากจะหาพิกัดตลาดเป้าหมายยักษ์แล้วล่ะก็ คงหนีไม่พ้นแดนมังกรไปได้ที่ไทยส่งออกผลไม้ไทยไปจีนหลายแสนตันต่อปี

ว่ากันว่าปี 2562 ไทยมีที่มีปริมาณส่งออกไปจีนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ลำไย ทุเรียน มะพร้าวอ่อน ขนุน และมังคุด ปี 2562 มีปริมาณการส่งออกรวมจำนวนทั้งสิ้น 723,785 ตัน มูลค่ารวม 35,368 ล้านบาทเลยทีเดียว

ตามปกติการขนส่งผลไม้ไทยเราไปยังจีนเฉพาะทางรถยนต์ ทางเรือ และทางอากาศเท่านั้น ซึ่งการขนส่งทางบกมีกประสบปัญหาการจราจรที่ติดขัดสะสมเป็นทางยาวบริเวณหน้าด่าน หากมีการขนส่งทางรถไฟก็จะช่วยการขนส่งทางรถไฟจะช่วยกำจัดจุดอ่อนการขนส่งทางบก

ล่าสุด ทางการจีนอนุญาตให้ไทยสามารถส่งออกผลไม้เข้าด่านของจีนเพิ่มได้อีก 2 ด่าน คือด่านตงซิง และด่านรถไฟผิงเสียงจากเดิมที่นำเข้าได้เพียง 2 ด่านคือ ด่านโม่หันและด่านโหย่วอี้กวน และต้องจารึกบนหน้าประวัติศาสตร์ครั้งแรกไทยขนทุเรียน-มังคุดขึ้นรถไฟขายจีนผ่าน‘ด่านรถไฟผิงเสียง’ล็อตปฐมฤกษ์เปิดตัวกว่า 6 ล้านบาทถึงปลายทาง 15 พ.ค.ที่ผ่านมา

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่าภายหลังจากที่กรมวิชาการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้เจรจากับกระทรวงศุลกากรของจีน (GACC) เพื่อขอเพิ่มเส้นทางการนำเข้าผลไม้ของไทยทางบกจากเส้นทางเดิมที่นำเข้าได้เพียง 2 ด่านคือ ด่านโม่หันและด่านโหย่วอี้กวน จนประสบผลสำเร็จ โดยจีนอนุญาตให้ไทยสามารถส่งออกผลไม้เข้าด่านของจีนเพิ่มได้อีก 2 ด่าน คือด่านตงซิง และด่านรถไฟผิงเสียง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมานั้น

กรมฯได้รับรายงานเริ่มมีการส่งออกทุเรียนและมังคุดจากไทยล็อตแรกผ่านด่านตรวจพืชนครพนม กรมวิชาการเกษตร เพื่อนำผลไม้เข้าสู่ด่านรถไฟผิงเสียงของจีนเป็นครั้งแรกแล้วจำนวน 4 ตู้คอนเทนเนอร์ โดยแยกเป็นทุเรียนจำนวน 1 ตู้ ปริมาณ 18,240 กิโลกรัม มูลค่า 2,079,360 บาท มังคุดจำนวน 3 ตู้ ปริมาณ 64,072 กิโลกรัม มูลค่า 4,805,400 บาท รวมมูลค่าการส่งออกในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 6,884,760 บาท

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่าด่านรถไฟผิงเสียงเป็นด่านสากลที่สามารถรองรับการเข้าออกของผู้คนและสินค้าระหว่างประเทศ โดยเป็นด่านรถไฟที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศุลกากรของจีนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาให้เป็นด่านนำเข้าผลไม้ทางรถไฟจากต่างประเทศเพียงแห่งเดียวของเขตกว่างซีจ้วงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศุลกากรผิงเสียง และมีแผนรองรับผลไม้ไทยในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายนของทุกปี คาดการณ์ว่าจะสามารถรองรับผลไม้ไทยได้วันละ 60 – 70 ตู้ จึงเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ส่งออกได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ส่งออกไทย

“ที่ผ่านมาการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนทางบกผ่านลาวและเวียดนามเข้าสู่จีนที่ด่านโหย่วอี้กวนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหารถติดสะสมหน้าด่านโหย่วอี้กวนเป็นประจำในช่วงฤดูกาลส่งออกผลไม้ไทยและเวียดนาม  ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่าการนำเข้าผ่านด่านโหย่วอี้กวนเพียงแห่งเดียวอาจไม่เพียงพอ จึงได้เร่งเจรจาร่างพิธีสารการขนส่งผลไม้ไปจีนทางบกฉบับใหม่ร่วมกับฝ่ายจีนมาอย่างต่อเนื่อง”

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรย้ำว่การเปิดเส้นทางครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นผลสืบเนื่องจากการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงเกษตรฯ ของไทยและกระทรวงศุลกากรของจีน โดยกรมวิชาการเกษตรและมกอช. ได้เร่งผลักดันประเด็นและเจรจากับฝ่ายจีนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนกระทั่งในการเดินทางเยือนจีนของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาทั้ง 2 ฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันในหลักการของร่างพิธีสารฯ ดังกล่าว และนำมาสู่การเริ่มเปิดด่านและเส้นทางในครั้งนี้