ทัวร์ท่องเที่ยวระส่ำ!เซ่นพิษไวรัสโควิด-19 3 เดือนสูญรายกว่า 1พันล้าน

0
18

เล่นงานซะงอมพระรามทุกภาคธุรกิจสำหรับเจ้าไวรัสโควิด-19 หรือชื่อเดิม“ไวรัสโคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่มีต้นทางมาจากเมืองอู่ฮั่น เมืองเอกแห่งมณฑลหูเป่ยแห่งพญามังกรจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจท่องเที่ยวลุกลามเกี่ยวห่วงโซ่อีกหลายธุรกิจแทบกระอักเลือด

เช่นเดียวกับภาคธุรกิจรถทัวร์ไม่จำทาง(รถ30) ที่วิ่งรับนักท่องเที่ยวก็มิวายถูกพิษเจ้าไวรัสโควิด-19 ถาโถมเข้าไปเต็มเบา ผู้ประกอบการขนส่งเดือดร้อนหนักชนิดที่เก็บค่าจ้างทัวร์จีนไม่ได้กว่า 100 ล้าน ซ้ำร้ายรถทัวร์จอดนิ่งไว้อาลัยไวรัสกว่า 6,000 คัน ว่ากันว่าสูญรายได้มากกว่า 300 ล้านบาท/เดือนหากยืดเยื้อยาว 1ไตรมาสเสียหายยับกว่า 1 พันล้าน

โดยในเรื่องนี้ ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.)เปิดเผยว่า จากปัญหาการแพร่ระลาดไวรัสโควิด-19ได้เกิดผลกระทบกับ สมาชิก สปข. โดยตรงจนเกิดความเดือดร้อนกันทั่วหน้า โดยผู้ประกอบการขนส่งยังไม่สามารถเก็บเงินจากผู้ว่างจ้างที่เป็นทัวร์จีนเป็นเงินกว่า 100 ล้านบาท ส่งผลให้ขาดรายได้จากการยกเลิกการเดินทางจากกลุ่มทัวร์จีนกว่า 6,000 คันทั่วประเทศ สูญเสียรายได้กว่า 300 ล้านบาทต่อเดือน

“หากสถานการณ์ยืดเยื้อนาน3 เดือนคาดว่ามูลค่าเสียหายจะมีกว่า 1,000 ล้านบาท โอกาสที่จะทำให้ที่คนตกงานร่วม 10,000 คน และเกิดการแย่งงานที่เหลือกันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยจะถูกรายใหญ่กดดันเรื่องราคาจนต้องล้มละลาย ส่งผลให้มีภาระหนี้สินของผู้ประกอบการมากกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งน่าจะกลายเป็นหนี้เสียด้วย”

นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย ระบุอีกว่าจากปัญหาดังกล่าวทางคณะกรรมการ สปข. ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนหนักของมวลสมาชิก จึงได้มีการประชุมเป็นการด่วน เพื่อหาทางช่วยเหลือสมาชิก และผู้ประกอบการรถโดยสารไทยทั่วประเทศ โดยมีข้อสรุปในเบื้องต้นทางสปข.จะเร่งเจรจาขอพักชำระหนี้จากสถาบันการเงินต่างๆ โดยขอพักทั้งต้นและดอก โดยไม่มีการลงบันทึกประวัติให้ติด NPL

“หาแหล่งเงินทุนมาเสริมสภาพคล่องของสมาชิกภายใต้เงื่อนไขพิเศษสำหรับสมาชิก สปข. โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิ พนักงานขับรถ พนักงานภายในบริษัทรถ, ผู้ประกอบการรายย่อย ในวงเงิน ไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ และผู้ประกอบการ รายใหญ่ ไม่เกิน15 ล้านบาท (มีหลักทรัพย์)รวมถึงเดิหน้าหารือกับภาครัฐในการหาแหล่งเงินมาสนับสนุนโครงการดังกล่าวนอกเหนือจากธนาคาร เช่น กองทุนกปถ.”

ดร.วสุเชษฐ์ย้ำด้วยว่านอกจากนี้ ทางสปข.ยังจะหาแหล่งงานมาทดแทนงานที่ขาดหายไป เช่น เสนอให้มีการงดการใช้รถยนต์ของข้าราชการในกทม. แล้วมาจัดจ้างรถบัส รับส่ง ข้าราชการ เสนอการให้บริการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถโดยสารมากขึ้น

“ผลการสำรวจจากสมาชิกของสมาคมฯจำนวน 350 บริษัท ได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจจากการถูกยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยมากถึง 100% ส่งผลให้มีจำนวนรถโดยสารไร้งานทำมากถึง 7,500 คัน และมีพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่อีก 12,500 คนที่ขาดรายได้ ซึ่งสูญเสียรายได้คิดเป็นเดือนละ 750 ล้านบาท”

อย่างไรก็ดี ดร.วสุเชษฐ์ สรุปในตอนท้ายว่าสมาคมฯได้ส่งหนังสือถึง คุณชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อขอรับการสนับสนุนอันเนื่องผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาเบื้องตัน โดยขอสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐฯ ใช้รถโดยสารสาธารณะในการ รับ-ส่ง ข้าราชการพนักงาน เดินทางมาปฏิบัติงานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว งบประมาณ 18 ล้านบาทต่อเดือนจำนวน 3 เดือนเป็นเงินจำนวน 54 ล้านบาท

“ส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวในประเทศ เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งภาครัฐฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณ 32 ล้านบาทต่อเดือน จำนวน 3 เดือนเป็นเงินจำนวน 96 ล้านบาท รวม 2 โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 150 ล้านบาท”