เกาะติดไทม์ไลน์! PANUS logtech ปี 4 เวทีจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม“AI”Grand Final 23 ส.ค.นี้

0
69

ผลพวงจากวิกฤติโควิด-19 นอกเหนือทิ้งซากปรักหักพังทางเศรษฐกิจทั่วโลกแล้ว ถนนทุกสายยังมุ่งตรงสู่รูปแบบการใช้ชีวิตแบบ New Normal”ที่มีผลให้ทุกคนต้องเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซ้ำยังถูกดึงไปเกี่ยวพันกับกระบวนทัศน์การพลิกฟื้นเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของมนุษย์เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคและธุรกิจปรับเปลี่ยนไปรองรับโลกหลังโควิดซึ่งจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

เช่นเดียวกับกิจกรรม PANUS THAILAND LOGTECH AWARD กิจกรรมดีๆที่ทางบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด (PANUS) ผู้นำตลาดธุรกิจผลิตยานยนต์เพื่อการขนส่งและโลจิสติกส์เมืองไทยได้จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี ปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 แล้วทาง PANUS ยังยืนหยัดและมุ่งมั่นกับการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นเวทีจุดประกายและประลองความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมของผู้เข้าร่วมแข่งขันกรุยทางต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชาติโดยใช้วิถี New Normal ผูกเป็นธีมของการจัดกิจกรรมในปีนี้

โดยในปีนี้ PANUS ผนึกกำลังกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (สปปท.) (Artificial Intelligence Association of Thailand) เดินหน้าลุยกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ภายใต้ชื่องาน PANUS THAILAND LOGTECH AWARD 2020 ในธีม “AI for New Normal Economy” เน้นนำนวัตกรรม AI มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจภายหลังโลกก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจนิวนอร์มอล

ปรับรูปแบบแข่งขันเป็น“แฮกกาธอนออนไลน์”

ปีนี้จะปรับรูปแบบการประกวดใหม่ทั้งหมดสอดรับแนวทาง Social Distancing ในรูปแบบ Online Hackathon พุ่งชนเป้าหมายเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันกับต่างชาติ ซึ่งประเทศไทยจำเป็นต้องส่งเสริมทักษะในการพัฒนานวัตกรรม เขียนโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์สร้างระบบ, อุปกรณ์, หรือหุ่นยนต์ที่มีความชาญฉลาด แต่การผลิตบุคลากรเพื่อพัฒนานวัตกรรมเขียนโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ หรือสร้างระบบที่มีความชาญฉลาดให้เพียงพอนั้น ต้องมีกลไกที่เหมาะสมซึ่งหนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิผล คือ การจัดเวทีให้เยาวชนและผู้ประกอบการไทยได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่

ทางผู้จัดตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็นระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป การจัดการแข่งขันในรูป “แฮกกาธอนออนไลน์” ปัญญาประดิษฐ์ในครั้งนี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนผู้สนใจและผู้ประกอบการไทยให้หันมาพัฒนาตนเองในด้านการนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยงานมนุษย์ในภาคส่วนต่างๆได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น

วัตถุประสงค์ยังคงเดิม ปั้นบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์

วัตถุประสงค์ของทางผู้จัดยังเข้มขลังเหมือนเดิม คือมุ่งหวังให้เป็นเวทีในการแสดงความสามารถของเยาวชนบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการไทย ที่มีความสนใจในการพัฒนาโปรแกรม, ซอฟต์แวร์, ระบบและอุปกรณ์ชาญฉลาด อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ทำให้ผู้เข้าร่วมเกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ อันเป็นฐานกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งโครงการนี้จะเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการผลักดันและยกระดับผลงานไทยให้มีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ เป้าหมายคือการสร้างสรรค์ผลงานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะนำไปสู่การใช้งานจริง ที่ปรากฏสู่สาธารณชนและสู่ภาคเอกชน

3 ภาคประกวด มิ.ย.-ส.ค.63

จากที่ผ่านมา PANUS ได้ร่วมมือกับทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)จัดกิจกรรมไปแล้วจำนวน 3 ปีต่อเนื่อง โดยในปีนี้ครั้งที่ 1 ปี 2017 ภายใต้ชื่องาน  PANUS THAILAND LOGTECH AWARD2017, ครั้งที่ 2 ปี 2018 ภายใต้ธีม LOGISTICS IS EVERYTHING , ครั้งที่ 3 ปี 2019  ภายใต้ธีม THE ADVENTURES IN LOGISTICSซึ่งทุกปีได้รับผลตอบรับที่ดีและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก พนัสฯได้เชิญผู้ที่ชนะเลิศอันดับ 1,2,3 ไปร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ยุโรป พร้อมทั้งยังได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมต่อยอดธุรกิจและร่วมลงทุนกับบางรายไปเป็นที่เรียบร้อย

โดยกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้จะถูกจัดการประกวดทั้งหมด 3 ครั้ง ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563โดยมีหัวข้อที่จะจัด คือ

-เดือนมิถุนายน AIAT Hackathon#1 : COVID Image (การรู้จำภาพถ่ายโควิด)

-เดือนกรกฎาคม AIAT Hackathon #2 : COVID Natural Language Processing (การประมวลภาษาธรรมชาติเกี่ยวกับโควิด)

-เดือนสิงหาคมPANUS THAILAND LOGTECH AWARD 2020:AI for New Normal Economy(ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเศรษฐกิจนิวนอร์มอล)

23 ส.ค.63 Grand Final

หลังจากนั้นในเดือนสิงหาคมจะเป็นงานใหญ่ของปี ถือเป็น Grand Final ที่จะสามารถสะท้อนให้เห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสิ่งที่คาดไม่ถึงจะส่งผลกระทบในวงกว้างได้ถึงขนาดนี้ ไม่ใช่แค่ประเทศไทยหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่ทั้งโลกต้องจดจำกับประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ แต่ด้วยเทคโนโลยีที่เราต่างนำมาปรับใช้ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการคิดค้นล้วนมาจากผู้ที่มีไอเดียในการคิดค้นต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ทุกอย่างล้วนดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้อาจส่งผลให้เกิดไอเดีย แนวคิดใหม่ๆที่เป็นประโยชน์หรือยังเกิดอะไรที่แปลกใหม่ที่เราเรียกกันคุ้นหู NEW NORMAL กิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2563 ผู้สนใจไม่ว่าจะระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป สามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันที่ https://hackathon.aiat.or.th/